МЕТОДИ ЗА ТИФЕЦВАНЕ/СЕЛЕКТИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ. ЧАСТ 2

СЪЗДАВАНЕ НА МАСКА С ВЕКТОРЕН КОНТУР

Pen tool (Перо) е предназначен за рисуване на векторни линии, които се състоят от прави линии или криви и възлови точки с направляващи (с тяхна помощ може да се променя формата на контура).

Pen tool има съпътстващи инструменти:
Freeform Pen Tool — перо с произволна форма.
Add/Delete Anchor Point Tool — инструменти за добавяне/отстраняване на опорни точки.
Convert Point Tool — инструмент за преобразуване на точките.

Използвайки Pen tool, можете да разполагате контролни точки върху изображението, които автоматично ще се съединят с прави линии, достъпни за по-нататъчна редакция.

Freeform Pen позволява да се рисува произволна линия, както рисуване с молив или химикал. При по-нататъчната редакция върху линията се появяват множество опорни точки, благодарение на които на отрязъка може да се придаде желаната форма.

Използвайки Add/Delete Anchor Point Tool (Добави/Премахни опорна точка), можете да добавите или премахнете точки от контура.
Convert Point Tool (Конвертирай опорна точка) е инструмент за преобразуване на точки, с който всяка една точка може да се промени от ъглова в гладка.

Плюсове Pen Tool:
Максимално рязко и удобно създаване на сложни произволни контури;
Възможност за редакция на контура във всеки момент.

Минус:
За бърза работа с инструмента се изисква практика.

След създаване на векторен контур около обекта, го отделете и с десен клик на мишката изберете Create Vector Mask. Маската ще остави видима тази част от изображението, която е затворена от векторния контур, а всичко останало ще е невидимо.

Още един вариант: с десния бутон на мишката натиснете вършу вектортия контур и изберете Make Selection (Създай селекция). След това можете да зададете Feather Radius (Радиус на размиване) от падащото меню и да създадете маска от селекцията на слоя. За целта натиснете бутона Add layer mask в палитрата Layers.

МАРИЯ МАКАРОВА

Завършила съм Фотографско училище Photoplay, Фотографска академия, Digital Photography в Nuova Accademia di Belle Arti Milano, имам висше образование в сферата на графичния дизайн и средно специално художествено образование. Специализирам в областта на продуктовата рекламна фотография за различни марки, агенции и списания.

Сайт на фотографа

 Източник

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.