МЕТОДИ ЗА ТИФЕЦВАНЕ/СЕЛЕКТИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ. ЧАСТ 1

Индекс на статията

Работейки като рекламен фотограф, често ми се налага да снимам и обрабатвам снимки за каталози, интернет-магазини, а също така за последващи дизайн и фотомонтаж в графичен редактор.

Тифецването представлява отделяне на предмета от фона, при необходимост с последваща замяна на фона с прозрачен или еднородно бял или друг цвят. В някои случаи се оставя или дорисува сянка, отражение или блик от обекта.
Така обработените изображения дават възможност за максималната концентрация на вниманието на клиента върху обекта.

Най-разпространено е селектиране на обекта и поставянето му върху 100% бял фон (R:255, G:255, B:255).
Не е възможно първоначалното заснемане на обекта на абсолютно бял, без никаква остатъчна информация фон. Ако осветите фона максимално, това ще се отрази върху осветяването на контурите на заснетия обект. Ако остане недоосветен, ще останат артефакти и фонът няма да е еднороден (R:255, G:255, B:255).

Затова заснемане с последващо тифецване, се прави по начин, по който контурите на обекта да бъдат максимално контрастни, с цялостно съхранение на границите и очертанията. При това фонът най-често става светлосив.
Тифецването на снимката може да се извърши в Adobe Photoshop по различни начини. За целта трябва да се създаде маска на слоя с обекта, която ще премахне ненужния фон.

Затова заснемане с последващо тифецване, се прави по начин, по който контурите на обекта да бъдат максимално контрастни, с цялостно съхранение на границите и очертанията. При това фонът най-често става светлосив.
Тифецването на снимката може да се извърши в Adobe Photoshop по различни начини. За целта трябва да се създаде маска на слоя с обекта, която ще премахне ненужния фон.

СЪЗДАВАНЕ НА МАСКА НА ОСНОВАТА НА СЕЛЕКЦИЯ НА ОБЕКТ

Основни инструменти за селектиране на обект:
Rectangular Marquee Tool, Elliptical Marquee Tool, Single Row Marquee Tool, Single Column Marquee Tool са инструменти за селекция на основата на прости геометрични форми.
На хоризонталния панел в горната част на прозореца можете да настроите основните параметри на тяхната работа.
Режимите на взаимодействие с други селекции са: New selection (Нова селекция), Add to selection (Добавяне към съществуваща селекция), Subtract from selection (Изваждане от съществуваща селекция), Intersect with selection (Припокриване със съществуваща селекция).
Ако обектът е правилна геометрична форма, можете да използвате един от тези инструменти за селектиране.

Плюсове на инструментите за селектиране на основата на прости геометрични форми:
Удобство.
Минус:
Не позволява тифецване на обекти със сложна форма.

Lasso Tool (Ласо), Polygonal Lasso Tool (Многоъгълно/полигонално ласо), Magnetic Lasso Tool (Магнитно ласо) са инструменти, позволяващи ръчно отделяне на обекти.
Lasso Tool позволява рисуване на произволна крива. Селекцията по този начин напомня рисуване, а контура на предмета, подобно на рисуване с молив върху хартия. След активиране на инструмeнта се поставя изходна точка, след което се рисува линията с натиснат бутон на мишката. За да се затвори контурът на селекцията е необходимо, линията да се затвори в изходната точка или да се натисне клавишът Enter.

Плюсоове на Lasso Tool:
Позволява създаването на селекция със сложна произволна форма.
Минус:
При липса на практика за рисуване на линии и контури на ръка е трудно.

Poligonal Lasso Tool позволява да се рисува произволна линия, съставена от множество прави отрязъци. Необходимо е да се активира инструментът, да се постави изходна точка, сле което от нея се изтегля права линия. Кликайки с бутона на мишката, вие поставяте нови опорни точки, за които се „захващат“ отрязъците от линията. За да се затвори контурът на селекцията е необходимо, линията да се затвори в изходната точка или да се натисне клавишът Enter.

Плюсове на Poligonal Lasso Tool:
Позволява създаването на селекция със сложна произволна форма; по-лесен и точен за използване от Lasso Tool, не изисква практика в рисуване на линии и контури.
Минус:
За създаването на плавни криви е необходим голям брой опорни точки.

Magnetic Lasso Tool е инструмент, който автоматично търси очертанията, когато движите курсора около обекта и „прилепва“ към тях като магнит, създавайки селекция. Magnetic Lasso работи, изчислявайки различията между пикселите по цвят и ниво на яркост между обекта и фона.
На горния хоризонтален панел можете да настроите основните параметри на работа:
Width (Ширина) — размер на участъка, в който Photoshop търси края на обекта. Contrast (Контраст на контура) — разликата в стойностите за цвят и яркост между обекта и фона, за да се приеме някаква област за край.
Frequency (Чeстота) е параметър, определящ колко често ще се добавят опорни точки при създаване на контура на селекцията.

Плюсове на Magnetic Lasso Tool:
Бърза селекция на обекти със сложна форма с контрастни контури.
Минуси:
Ако изображението и фонът имат сходни пиксели на границата си е възможно попадане на нежелани участъци от изображението в селектираната област.

Magic Wand Tool и Quick Selection Tool са инструменти, работещи на принципа на селектиране на близки по цвят пиксели.
Magic Wand Tool (Вълшебна пръчица) е инструмент за селектиране на едноцветен фон.
На горния хоризонтален панел можете да настроите основните параметри на работа::
Tolerance (Допуск) е параметър, отговарящ за степента на близост по цвят на селектираните пиксели. Колкото по-малка е стойността, толкова по-малък брой цветове попадат в селекцията и обратното.
Contiguous (Сходни пиксели). Ако се постави отметка на този параметър, ще бъдат селектирани само съседни пиксели. Ако не е отметнато, ще бъдат селектирани всички подобни пиксели в цялото изображение.

С помощта на Magic Wand Tool аз с един клик селектирах еднородния фон, намиращ се зад обекта. Но за да селектирам областта под кутийката, където е нейната сянка върху стойката, ще се наложи да направя фина настройка на режима на допуск (Tolerance), а също така многократно да кликна в различни по цвят области в режим Add to selection (Добави към селекцията), което ще отнеме много време. В участъка със сянката също има вероятност в селектираната област да попаднат и черни пиксели от изображението на пластмасовата кутийка, еднакви по цвят с падащата сянка.

Плюсове на Magic Wand Tool:
Бърза селекция на близки по цвят пиксели;
Удобен за отделяне на еднороден фон.
Минуси:
Селекцията на области с различни по цвят пиксели и видима текстура отнема много време;
Ако изображението и фонът имат на границата си сходни пиксели е възможно в селектираната област да попаднат излишни пиксели.

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.