ВАРИООБЕКТИВ (ЗУМ, ВАРИО)

Вариообектив (трансфокатор, панкратичен обектив, зум). Съществуват две групи:

Вариобективите имат променливо фокусно разстояние и представляват сложна оптична система.

Чрез самостоятелно движение на отделните компоненти се променя фокусното разстояние, като се запазва задната отсечка.

Трансфокатори, при които фокусното разстояние се променя чрез трансфокаторна представка. Трансфокаторния обектив може да се разглежда като съставен от две части: същински обектив и трансфокаторна приставка. Фокусното разстояние на обектива не се променя, променливо е увеличението, което дава представката и от това се променя еквивалентното фокусно разстояние на системата. Тъй като представката е афокална телескопична система, то попадналият в нея успореден сноп лъчи излиза пак като успореден сноп и попада върху обектива. Променя се увеличението на представката чрез движение на компонентите и един спрямо друг.

Корекцията на аберациите за всички стойности на фокусното разстояние е невъзможно. Не е лесно и запазването на постоянна образна равнина, поради което най-рязкото изображение се запазва при най-малките стойности на фокусното разстояние, а при по-големи увеличения се появява известно омекотяване на изображението. Друга конструктивна особеност е запазването на определена стойност на светлосилата. При един и същ действаш отвор промяната във фокусното разстояние изменя относителния отвор и светлосилата. При синхронизирането на тези промени значително се усложнява конструкцията на обектива, поради което вариобективите с "еднаква светлосила по цялата дължина" са значително по-скъпи.

При снимки с вариообектив при промяна на фокусното разстояние се променя зрителния ъгъл. При поредица от снимки с различни фокусни разстояния се създава впечатлението за приближаване или отдалечанаве на обекта. Перспективата обаче се запазва, тъй като няма промяна в гледната точка, запазва се съотношението между предните и задните планове.

При компактните цифрови фотоапарати е въведено понятието х-кратен зум, показващ съотношението между най-малката и най-голямата стойност на фокусното разстояние. Например трикратен зум означава, че най-голямата стойност на фокусното разстояние е три пъти по-голяма от най-малката стойност на фокусното разстояние, без да са известни реалните стойности.

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.