ВИНЕТИРАНЕ НА ОБЕКТИВА

Винетиране на изображението. С отдалечаване от центъра на кадъра към краищата, при всички обективи се наблюдава намаляване на осветеността, резултат от две причини:

Лъчът, преминаващ по дължината на главната оптична ос на обектива пада перпендикулярно върху равнината на изображението, докато лъчите, преминаващи през периферията попадат върху плоскостта на изображението под различен ъгъл, при което осветеността намалява обратно пропорционално на квадрата на изминатото разстояние. По тази причина при широкоъгълните обективи както и при относително късофокусните, намаляването на осветеността по краищата на кадъра е по-голямо отколкото при нормалните и дългофокусните обективи.

Втората причина , предизвикваща забележимо намаляване на осветеността, е че част от наклонените лъчи се отрязват от тубуса на обектива. За лъч, идващ от точка, лежаща на главната оптична ос действащия отвор на обектива има кръгла форма и по площ е по-голям, отколкото за лъчи, идващи от точки, лежащи извън оптичната ос.

 

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.