ЪГЛОВ ОБХВАТ НА ОБЕКТИВА

Ъглов обхват (зрителен ъгъл) на обектива се нарича ъгълът, заключен между правите, свързващи краищата на диаметъра на полето на изображение и задната главна точка на обектива при фокусиране на безкрайност.

Тъй фотографските кадри имат правоъгълна форма и на практика най-големият ъгъл е с рамена, минаващи през краищата на диагонала на кадъра и задната главна точка на обектива и се нарича ъгъл на изображението. Ъгълът на изабражението е толкова по-голям, колкото е по-малко главното фокусно разстояние на обектива или по-голям диагонала на кадъра (матрицата). По този признак обективите се класифицират като широкоъгълни (до 40°), нормални (от 40° до 60°) и дългофокусни (над 60°). Фокусното разстояние и ъгловият обхват са свързани с мащаба на изображението - по-малкият ъглов обхват изисква по-голямо разстояние, за да обхване даден обект.

 

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.