ДЪЛБОЧИНА НА РЕЗКОСТТА. СКАЛА НА ОБЕКТИВА

Върху гривната на по-старите обективи е нанесена скала за дълбочината на остротата, която практически улеснява съответната дълбочина на рязкост.

Тази скала се състои от две части, разположени симетрично около индекса. Скалата за дълбочината на резкостта е разположена срещу скалата на разстоянията и в процеса на фокусиране се завърта спрямо нея. Съвместното действие на двете скали се състои в следното:

Симетричните деления на скалата на дълбочината на резкостта при всяко положение отбелязват върху метражната скала границите на рязко изобразеното пространство.

На примера горе, при обектив фокусиран върху обект, отстоящ на 2,5 м. при стойност на диафрагмата 16, границите на рязко изобразеното пространство е в границите между 1,75 м. и приблизително 4,75 м. Илюстрацията е примерна и стойностите не отговарят на определен обектив.

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.