ОБЕКТИВ. MTF

Измерването на разделителната способност с помоща на подобни графики (щрихова мира) могат да имат субективен характер, зависейки от строгостта и обективността на изследването или зрението на наблюдателя. Каква е резолюцията на показаната рисунка. Ако не харесвате марката или сте в лошо настроение - под 1000. А може би 1200, даже и над 1600 се вижда нещо. 
Функцията на трансферa на модулацията (Modulation transfer function - MTF) дава доста по-дълбока и обективна представа за разделителната способност.  Модулацията (контрастът) се определя като:
Модулция (контраст) = (Imax - Imin) / (Imax + Imin) 
където Imax и Imin са максималната и минималната интензивност. 
Да си представим серия от изображения, заснети от една и съща камера, като на първия кадър има една черна ивица:

на втория две:
на третия - шестнадесет:
на четвъртия - тридесет:
и т.н. Линиите, от един момент нататък започват да се сливат, докато накрая стигат до нулев контраст:

 

 

Очевидна е зависимостта на контраста от пространствената честота на линиите. Просто казано, тази зависимост е и функция на предаването на модулацията, тя пада плавно от 1 до 0 при увеличаването на пространствената честота. За удобство ще измерваме пространствената честота в цикли на пиксел, като един цикъл се състои от тъмна и светла линия.
На фрагмента с 30 линии от илюстрацията горе пространствената честота ще е 0,25 цикъла на пиксел - 30 делим на 120 (дължина на фрагмента в пиксели).
Може да се предположи, че линиите ще са различими и при стойност на контраста 0,15, разчитайки на метода за определяне на резолюцията, разгледан в началото. Но виждаме, че MTF предоставя значително повече информация от брой линии.

На графиката са показани три примера за трансфер от оптични системи (напр. обективи).
А - лош отклик
Б - променлив отклик
В - добър отклик

За идеалния обектив в отсъствието на дифракция MTF ще бъде константна, равна на 1 за всички пространствени честоти. За реалните обективи MTF започва близо от 1 и намалява с увеличаването на пространствената честота. MTF зависи от стойността на диафрагмата, разстоянието от центъра на изображението, дължината на вълната, разстоянието до обекта и качеството на оптиката.
В случай А имаме вял отклик, контрастът пада бързо при увеличаване на честотата. В случая Б контраста се предава добре за ниски честоти, но се предава зле в случаите на високи честоти. Най-добър резултат имаме при случая В.

Nyquist - честота на Никвист, която винаги отговаря на половин цикъл на пиксел (два пиксела на една черна и една бяла линия). Над тази честота предаването на модулацията е безмислено.

Друга характеристика е пространствената честота при контраст 0.5, която се нарича MTF50. За дадената като пример графика, в случая А, MTF50 е равна на 0.1 цикъла на пиксел, в случая Б е приблизително 0,2, а в случая В приблизително 0,15.

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.