ОБЕКТИВ. РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ

 Разделителна способност на обектива (резолюция на обектива, оптична резолюция, разрешителна способност).

Способността на обектива да предава в оптичното изображение ясно и разделени едно от друго малки, близко разположени детайли от обекта се нарича разделителна способност (оптична резолюция). Разделителната способност се характеризира с максималния брой чертички, предадени рязко върху 1 мм (линии на милиметър). от дължината на изображението.
Практическата разделителна способност бива 2 вида - визуална и фотографска (на системата обектив+фотоматериал или обектив+матрица). За определянето и служат таблици, наречени мири. Щриховата мира представлява съвкупност от малки групи щрихи с промеждутъци, равни на дебелината на щрихите, насочени в различни посоки. Всяка група е с различна дебелина и брой на щрихите. Предадената рязко с най-много и най-тънки чертички група определя разделителната способност на обектива.

Визуалната разделителна способност се определя чрез разглеждане на оптичното изображение под микроскоп.

Най-малка, но с най-голямо значение е разделителната способност на системата обектив+фотоматериал или обектив+матрица.
Разделителната способност на обектива в центъра на полето e винаги по-висока, от тази в краищата на кадъра, затова в техническите данни на обектива се вписват две стойности: в центъра и в края на полето на изображението.
Разделителната способност на обектива се влияе силно от относителния отвор.С намаляване на относителния отвор тя нараства, поради намаляване на аберационните разсейвания. При стойности на диафрагмата 8 - 11 разделителната способност достига най-високата си стойност. При по-нататъчното намаляване на диафрагмения отвор се засилва дифракционното разсейване.
Между разделителната способност на фотоматериала (матрицата) (М), разделителната способност на обектива (О) и разделителната способност на системата (С) от двете съществува следната зависимост:

1/С = 1/О+1/М

Когато разделителната способност на материала (матрицата) е равна на разделителната способност на обектива, разделителната способност на системата е равна на половината от тази стойност, напр.:

О = 100л/мм, М = 100 л/мм, 1/С = 1/100 + 1/100; С = 50 л/мм.

Ако стойностите са различни, разделителната способност на системата е по-малка от по-малката.

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.