ОБЕКТИВ. ФОКУСНО РАЗСТОЯНИЕ

Всеки обектив на практика е събирателна леща и има две фокусни разстояния - предно и задно. В макрофотографията, при използването на обърнат обектив значение има предното фокусно разстояние. При обичайното използване на обектива е важно задното фокусно разстояние, което съвпада с най-късото образно разстояние (за кратко фокусно разстояние). То е характерно за всеки обектив и се означава фабрично върху тялото на обектива с буквата F и се изразява най-често в милиметри.

Определянето му е трудно, тъй като положението на задната главна точка зависи от типа на обектива. Обикновено се посочва закръглена стойност.

Фокусното разстояние на обектива оказва голямо влияние върху изображението. От него зависи мащабът на изображението - колкото по-голямо е фокусното разстояние, толкова по-голямо ще бъде изображението на обекта, напр. при снимане от еднакво разстояние обектив с F=100 мм. ще даде 2 пъти по-голям мащаб от обектив с F=50 мм. Съществуват формули, определящи зависимостта между фокусно разстояние, предметно разстояние, и мащабът на изображението:

f = P/(m+1) f = O/(m+1)

където f е фокусно разстояние, Р е предметно разстояние, О е образно разстояние и М е мащаб на изображението.
Фокусното разстояние оказва влияние и върху перспективата на полученото изображение, изразяващо в дисторсия на изображението. При дългофокусните обективи изображението ноподобава възглавничка, а при късофокусните обективи - буренце. За общо ползване се използва нормален обектив, фокусното разстояние на които приблизително е равно на диагонала на кадъра и отговаря на зрителния ъгъл на човешкото око. За малкоформатната фотография с кадър 24х36 мм. нормалният обектив има фокусно разстояние около 43.3 мм. Разбира се, между формата на фотоапарата и фокусното разстояние има зависимост. Колкото по-голям е диагоналът на кадъра, толкова по-голямо е фокусното разстояние на нормалния за него обектив.

Като се знае диагоналът на кадъра и фокусното разстояние на обектива, чрез графика може да се определи ъгловия обхват на даден обектив.

Фокусното разстояние оказва голямо влияние върху изображението. В зависимост от големината на фокусното разстояние е мащабът на изображението, колкото по-голямо е фокусното разстояние, толкова по-едър е мащабът на изображението и по-малък ъгловия обхват на обектива, т.е. мащабът е право пропорционален на фокусното разстояние на обектива. Сравнявайки обективи с различно фокусно разстояние при задача да се получи еднакъв мащаб на изображението е необходима промяна на разстоянието до обекта - при късофокусните обективи по-късо предметно разстояние и обратно (например, за получаване на еднакъв мащаб от обективи с фокусни разстояния 50 мм и 100 мм. предметното разстояние на вторият (100 мм.) ще бъде два пъти по-голямо от предметното разстояние на първия (50 мм.)

Съществува просто правило за определяне на мащаба на изображението: разстоянието от обектива до обекта се дели на фокусното му разстояние и от резултата се вади 1. Изчисленията се правят в сантиметри. Например, ако се снима обект, отдалечен на 2 м. (200 см) с обектив с фокусно разстояние 100 мм. (10 см.) получаваме: 200/10 - 1 = 19 т.е. изображението ще бъде 19 пъти по-малко от реалния размер на обекта, или мащабът е 1:19. За всеки обектив конструктивно съществува минимално разстояние, от което може да се снима. За снимане от разстояние, по-малко от това, което позволява контсрукцията на обектива се прибягва до използването на конвертори (макро-, широкоъгълни или теле-), макропръстени или проксарна леща.

Изпълнявайки същата задача - получаване на изображение с еднакъв мащаб от обективи с различно фокусно разстояние, снимките ще се различават по предаването на перспективата на изображението, като при късофокусните обективи се засилват перспективните изкривявания, за сметка на това обаче дълбочината на рязкост ще бъде много по-голяма. Разликата в предаването на перспективата се дължи на разликата в предметното разстояние и съотношение му с размерите на обекта. При големите разстояния разликата между предния и задния план е незначителна.

 

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.