ОБЕКТИВ. УСТРОЙСТВО

Обективът представлява по-важната част на един фотоапарат, като качеството на изображението зависи в по-голям степен от него.

Представлява оптична система с действие на събирателна леща, въпреки, че в системата влизат както събирателни, така и разсейвателни лещи. Характеризира се със същите показатели като проста леща, ето защо всичко казано дотук се отнася и за фотографския обектив.

Тубус на обектива. Осигурява точното взаимно положение на лещите в обектива и ги защитава от механична повреда, позволява закрепването на обектива към тялото на фотоапарата чрез резба или различни типове байонет. Тубусът притежава и винтово устройство, което позволява обективът да се придвижва по оптичната си ос, за да се установи "на фокус". Челно върху тубуса обикновено е изписано наименованието на обектива, главното фокусно разстояние, диафрагмено число, сериен номер и т.н.

Лещите на обектива се изготвят от оптично стъкло с определен химичен състав, а физичните им свойства са строго фиксирани и отговарят на специфични технически условия. Оптичните схеми на обективите са разнообразни в зависимост от предназначението им, които ще бъдат разгледани по-нататък.

Диафрагма в оптиката се наричат устройства за ограничаване на светлинния поток през оптически прибор. Най-често в обективите се използва ирисова диафрагма, състояща се от определен брой сърповидни тънки метални пластинки (ламели), разположени кръгово и частично припокриващи се. С помощта на гривна (или лост), ламелите придвижват единия си край към центъра, при което отворът на диафрагмата се намалява. При простите или некоригирани обективи намаляването на отвора на диафрагмата подобрява качеството на изображението. При коригираните обективи, диафрагмата регулира количеството на преминаваща през обектива светлина за правилна експозиция и най-важното - променя дълбочината на рязкост. Просвета на диафрагмата определя действащия отвор. За удобство при използването на диафрагмата съществуват различни механизми, например при завъртане, гривната на диафрагмата "прещраква", зацепвайки на основните деления на скалата. Друго улеснение е използването на скачаща бленда, при което по вр на фокусиране диафрагмата е максимално отворена и само в момента на снимката се затваря до зададената стойност.

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.