АБЕРАЦИИ НА ЛЕЩИТЕ

 
Хроматична аберация. Възниква вследствие на дисперсията на светлината при преминаването и през лещата
(разглеждана като съвкупност от призми). Поради по-силното пречупване на синьо-виолетовите лъчи, техният фокус върху оптичната ос ще е по-близо до лещата, а червените лъчи, които се пречупват най-слабо ще се фокусират най-далече.
Значително намаляване на хроматичната аберация се постига със система от събирателна леща, изработена от кроново стъкло с показател на пречупване 1,573 и разсейвателна леща, изработена от флинтово стъкло с показател на пречупване 1,649. Такава система се нарича ахроматична леща (ахромат).
 
Сферична аберация. Възниква в следствие на факта, че по-широк сноп от лъчи след пречупването не пресича главната оптична ос на лещата в една точка, а в поредица от точки. Това явление се обяснява с по-високата степен на пречупване в периферията на лещата, отколкото в в близост до оптичната ос. Крайният резултат е размито изображение в периферията на кадъра. Използването на по-затворена диафрагма донякъде "изрязва" сферичната аберация, с цената на светлосилата на обектива. Затова сферичната аберация се намалява с използването на система от две лещи, с еднаква стойност на сферичната аберация, но с различна посока (напр. към събирателна леща се добави разсейвателна с по-малка сила.
 
Дисторсия. Характеризира се с изкривяване на правите линии (промяна на мащаба на изображението в периферията му) и е с произход, еднакъв с този на сферичната аберация. Видът на дисторсията зависи от положението на диафрагмата - ако диафрагмата се намира зад лещата (по пътя на лъчите) се наблюдава изображение, подобно на възглавничка, ако диафрагмата се намира пред лещата изображението наподобава буренце. Дисторсията се отстранява напълно със система от две еднакви лещи с диафрагма между тях. Такова изображение се нарича ортоскопично.
 
Кома. Частен случай на сферичната аберация при периферните лъчи. Получава се при косо падане на сноп от лъчи, при което се получава асиметрично изображение с форма на комета. Отстранява се също като сферичната аберация.

Астигматизъм ("стигма" от гръцки - точка, "а" - без). Една от най-трудно отстранимите аберации. Резултат е от нееднаквата пречупваща сила на лещата в различните, и сечения. При сноп лъчи, падащ встрани и под ъгъл на централната ос, той претърпява различно пречупване в различните сечения на лещата. Поради това, фокусът на лъчите, движещи се хоризонтални и вертикални равнини се намира на различни разстояния от лещата. Разстоянието между фокусите на лъчите в хоризонтално и вертикално направление се нарича астигматична разлика и определя степента на астигматизъм. На практика, изображението на точка би било хоризонтална или вертикална чертичка, или размито кръстче. Премахването на астигматизма става чрез подбор на лещи по дебелина, сферични повърхности, коефициент на пречупване и разстояния между тях и е отстранима само за определени части от лещата.

Изкривяване на образното поле. Това е аберация, изразяваща се във факта, че оптималното изображение на проста леща се образува не в равнина, а в огънато поле със сферична форма, чиито краища са по-близо до лещата. Тъй като фотоматериалите (матрицата) са плоски, когато изображениетo в центъра е рязко, в краищата ще е меко и обратно.

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.