ЛЕЩИ. КЛАСИФИКАЦИЯ

Изображението във фотоапарата се получава с помощта на обектив, даващ обратно действително изображение на снимания обект.

Обективът се състои от центрирана система от оптични лещи (оптичните оси на всички лещи съвпадат) и диафрагма, монтирани в общо тяло (тръба). Освен оптични лещи, някои обективи и система огледала. 

Лещите са прозрачни стъклени (оптично стъкло, което е хомогенно, с еднакви оптични характеристики, без вътрешни напрежения и влакна, прозрачнo, безцветнo и с еднакви пречупващи свойства) или полимерни тела, ограничени от две сферични повърхности, или от една сферична повърхност и една плоска равнина. За някои специални приложения (фотография в инфрачевения или ултравиолетовия диапазон) като материал за изработка се използва кварц, флуорит или каменна сол.
Класификация на лещите
Според формата си, лещите биват положителни (събирателни) и отрицателни (разсейвателни). Положителните лещи, според формата си са три вида - двойно изпъкнали (1), плоско изпъкнали (2) и вдлъбнато изпъкнали (3), а отрицателните - двойно вдлъбнати (4), плоско вдлъбнати (5) и изпъкнало вдлъбнати (6).

За улеснение лещите могат да се разгледат като съвкупност от призми, като при събирателните лещи призмите са обърнати с основите си към оптичната ос, а при разсейвателните основите са обърнати към периферията.

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.