НЕУТРАЛЕН ФИЛТЪР (ND)

 
ND филтрите не влияят на спектралния състав на преминаващата през тях светлина, намалявайки само мощността на светлинния поток.
Защо е необходимо да се намали мощността на светлинния поток, след като има други начини да се намали количеството светлина, попадащо върху матрицата: да се затвори блендата или да се увеличи скоростта, още повече, че скорости 1/2000-1/4000 сек. отдавна са нещо нормално за любителските фотоапарати. 
В практиката на напредналите фотографи често възникват ситуации, когато светлината е твърде много и само използването на неутрален филтър позволява постигането на желания художествен ефект.
За пример да разгледаме снимането на течаща вода. Снимането и с висока скорост я замразява. Скорост, по-ниска от 1/30 сек., когато водата вече прилича на вода, се постига със затваряне на блендата до най-големите и стойности (до f/22 - f/32), но при това не само се намалява резолюцията на обектива, но и се губи възможността за използване на дълбочината на рязкост за акцентиране върху елементи на изображението. А експонациИ от порядъка на 1 - 2 сек. и повече, при които течащата вода придобива замъглен вид са напълно невъзможни без използването на неутрален филтър.

 2010 © MACROPIC

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.