С КАКВО ВЪНШНАТА СВЕТКАВИЦА Е ПО-ДОБРА ОТ ВГРАДЕНАТА?

При снимане в условия на недостатъчна осветеност,

начинаещите фотолюбители често се сблъскват със ситуации, когато не успяват да получат приемливо качество на снимките си. В повечето случаи основната причина за неудовлетворителното качество на фотографиите се крие в ограничените функционални и технически възможности на встроената светкавица... Съществено подобряване на качеството на снимките и значително разширение на творческите възможности е възможно използвайки външна светкавица.
Да разгледаме основните преимущества, които дават външните светкавици.

1. По-голяма мощност

Вградените във фотоарата светкавици има не особено голямо водещо число (не повече от 15). За разлика от тях външните светкавици са значително по-мощни (водещо число средно 36 и повече). Това позволява съществено да се увеличи дистанцията до обекта на снимката, а също да се съкрати интервала на презареждане между кадрите.

2. Въртяща глава

Повечето външни светкавици са оборудвани с въртящ рефлектор. В по-простите модели главата може да се върти само във вертикалната плоскост, а при по-сложните модели – във всички посоки. Насочването на светлинния сноп не директно към обекта, а към някаква разсейваща повърхност (в помещение е най-ефективно да се използва белия таван) дава равномерно осветяване на целия кадър, намалява контраста между обекта и задния план.

3. Повече импулси

Интензивното снимане с вградената светкавица може да доведе до съществено намаляване времето за работа на фотоапарата заради бързия разряд на батерията. Външните светкавици с много малко изключения имат независимо захранване. Обикновено две или четири батерийки. Автономния източник на захранване обезпечава позволява повече импулси и по-дълга работа на фотоапарата от друга страна.

4. Зум-рефлектор

ВГС имат фиксиран ъгъл на осветяване. Като правило, той съответства на 18 мм обектив. Това решение осигурява компактност, но не е много ефективно при използване на дългофокусни обективи, защото голяма част от мощността на светкавицата се губи в осветяване на площ, която не попада в кадъра. Външните светкавици /освен най-маломощните/ имат зум-рефлектор, който позволява да се настрои ъгъла така, че да съответства на съответния обектив. При много модели тази настройка е автоматична и при монтиране на светкавицата на тялото се съобразява с използваното фокусно разстояние на вариообектива.

5. Приставки за творческо осветление

ВгС имат ограничени възможности за промяна на характера на осветяване. Те дават ярка светлина, от което изображението е контрастно о плоско. ВС, благодарение на големия асортимент от приставки /разсейватели, минисофтбоксове, отражатели, цветни гелове, спотове, пчелни пити и пр./ позволяват гъвкаво организация на осветлението. За всяка конкретна задача могат да се подберат подходящите аксесоари.

6.Дистанционно управление

Наборът от използваните схеми за осветление може да се разшири чувствително, ако светкавицата се заклепи не на самата камера, а на разстояние от нея. В комбинация с различни светоформиращи приставки и аксесоари, това може да обогати арсенала от технически прийоми и помага да се решат дори сложни творчески задачи. Дистанционното управление на светкавиците може да се извърши както с кабел, така в безжичен режим. В последния случай от камерата могат лесно да се организират схеми на осветление с няколко източника на светлина.

7. Високоскоростна синхронизация

Най-високите скорости, при които е възможно използването на вградената светкавица в зависимост от модела варира в диапазона 1/60 – 1/250 с. Тези скорости позволяват използването на светкавица в повечето ситуации, но са съвършено неподходящи при снимане при висока осветеност. В моделите външни светкавици с голяма мощност за такива ситуации е предвиден специален режим – високоскоростна синхронизация. Тя осигурява коректна работа на светкавицата в широк диапазон от скорости, включително и най-високите. Това позволява използване на запълваща светкавица даже при ярко слънце.

 2010 © MACROPIC

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.