МАРК МОФЕТ

Фотографът Марк Мофет (Мark Мoffet) направил кариера за сметка на науката и фотографията, въпреки, че бил изключен от гимназията. Въпреки, че в семейството му нямало учени, той още на 12 години се интересувал от биологията и родителите му всячески го подкрепяли. Не минало много време и той станал полеви ассистент в изследователски проекти в Латинска Америка.

 

Мофет постъпил в Белойтския колеж в Уисконсин, където получил степен бакалавър. Той самостоятелно изучил макрофотографията, за да илюстрира своята дисертация за мравките Pheidologeton diversus, която завършил през 1989 г. под ръководството на професор Е. Уилсон. Първите публикувани снимки били именно фотографии на тези мравки в National Geographic.

След получаването на докторска степен, Мофет две години оглавил в Харвард направлението по изследване на мравките. В работата си, в Харвардския музей по сравнителна зоология (Harvard's Museum of Comparative Zoology), се описва социалното поведение на насекомите и паяците, а също и структурата и динамиката на горските екосистеми, в частност короните на дърветата.

През 1993 г. издателство "Harvard University Press" публикувало книгата на Мофет "The High Frontier: Exploring the Tropical Rainforest Canopy". Днес изследванията и снимките за National Geographic се редуват с научни трудове и лекции за дъждовните гори.

Награди на фотографа:
2006 - Best Story for National Geographic Magazine article, трето място
2005 - Пет негови снимки са публикувани в специалното издание на National Geographic - 100 Best Nature Pictures

2010 © MACROPIC

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.