ФОКУСИРОВЪЧНИ РЕЛСИ

Фокусировъчните релси (Макрорелси, макрошейна, Focusing Rail) се поставят между главата на статива и фотоапарата и позволяват при фокусиране да се движи камерата, а не както при обичайното фокусиране - чрез въртене на гривната на фокуса. При снимане с фиксиран мащаб това е единственият начин на фокусиране.

 

При полево снимане с неголяма увеличение, фотоапарата може да се постави на статив и да се фокусира с гривната на фокуса на обектива. При това практически се променя разстоянието от обектива до обекта, което от своя страна влияе на композицията и мащаба. При снимане с мащаб 1:1 обаче, тези проблеми проблеми сериозно напомнят за себе си, тъй като всяко докосване на ринга на фокуса води до сериозно изменение на композицията и размера на обекта в кадъра.

Корекции на положението на статива при такова увеличение е просто невъзможно, доколкото всяко незначително придвижване на фотоапарата по такъв груб метод фоди до пълно разфокусеране на кадъра и дори да загуба на обекта във визьора.

Работата с фокусировъчни релси в полеви условия изисква търпение и практика. Закрепването на фотоапарата във вертикално положение /портрет/ става проблемно, тъй като неравномерното разположение на теглото прави системата неустийчива и податлива на вибрации. Още един проблем е увеличената височина на системата при захващането на релсите върху главата на статива. На метър от земята няма да има проблем, но ако и близко до повърхността и става трудно. Да не забравяме, че и обектът трябва да е абсолютно неподвижен /дори лек ветрец, или поклащане на тревичката провалят снимката/.
Всички грешки при снимане в голям мащаб стават очевидни!

+ позволяват фокусиране без да се променя мащаба и композицията.
+ благодарение на дългия ход на винта фокусирането дори е по-прецизно, отколкото от гривната на обектива.

- увеличава теглото и височината на цялата система - фотоапарат, релси, статив.
- благодарение на това прави системата по-неустойчива към вибрации.
- качествените модели са скъпи

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.