СВЕТОДИОДНО РИНГОВО ОСВЕТЛЕНИЕ

Сравнително евтина алтернатива на макроринговата светкавица. В повечето случаи прилича досущ на нея, като захранващият блок се закрепва към гнездото на светкавицата на тялото на фотоапарата.

В различните модели се вграждат различен брой светодиоди (LED)(до 60), като има възможност за управление на мощността дифузно, чрез намаляване на броя светещи диоди, така и чрез включвена на едната полуокръжност за едностранно осветяване (отгоре или отдолу, отляво или отдясно). Закрепят към резбата за филтри на обектива чрез адаптери.

Съществуват модели, които освен рингова, имат и две подвижни глави за по-широки възможности за творческа фотография. Има и модели, при които захранващият блок е интегриран към осветителното тяло, т.е. не е изнесен върху тялото на фотоапарата. Това позволява използването им с компактни фотоапарати, които нямат гнездо за външна светкавица.


+ Цена. Значително по-евтини от рингова светкавица.
+ Оценка на светлинния рисунък на сцената визуално, преди да се направи снимката, съответно фотоапаратът коригира експозицията при вече осветен обект.
+ Някои модели позволяват използването с компактни фотокамери, които нямат гнездо за външна светкавица.
+ Удобни за работа.


- Позволяват работа на много къси дистанции, като производителите дават максимална дистанция до 40-50 см., като в повечето случаи са в сферата на добрите пожелания.
- Енергоемки, кратък ресурс на работа. При постоянно осветление за разлика от светкавиците, характеристиката е продължителност на работа, а не в брой светвания (с един комплект батерии). При най-скъпите модели производителят дава 40 минути, които на практика са значително по-малко.

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.