СВЕТКАВИЦИ В МАКРОФОТОГРАФИЯТА

Ако предметното разстояние е малко, както при повечето методи за макрофотография нормалното осветление на обекта става трудно, възможно е само отстрани.

За макрофотография съществуват два вида специализирани светкавици - рингови и такива с две глави (лампи). И двата вида се закрепят към резбата за филтри на обектива чрез адаптери, а управляващият блок с източника на енергия се закрепват на гнездото за светкавицата на фотоапарата. Първоначално макросветкавиците са създадени за нуждите на медицината и други научни цели. Голямата част от моделите дават равномерна светлина без сенки, позволяваща фотографиране на обект с научна цел напълно безпристрастно и "плоско ", но с всички детайли. За по-художествена работа тези светкавици не са подходящи.

В съвременните модели макрорингови светкавици се вграждат от 2 до 8 лампи, като в промеждутъците между тях се вгражда пилотни лампи за подсветка. Фотографът може да управлява тяхната мощност, но не направление. Същевременно може да се възползва от моделиращото осветление за оценка на светлинния рисунък.

За по-разнообразна творческа макрофотография по-подходяща е светкавица с две подвижни глави. Удобна е с това, че може да се управлява гъвкаво не само мощността на всяка от тях, но и посоката на светлинния поток. При нежелание да се похарчат пари за удобство и практичност, би могло да се избегне покупката на макросветкавица. Всяка съвременна светкавица може да се синхронизира с фотоапарата посредством кабел, а скобата за изнасяне да се изработи самостоятелно, както и да се купи готова. Втората, запълваща светкавица може да се замести с бял, отразяващ светлината екран.

 

+ Притежават всички възможности на съвременните светкавици.

+ Специално конструирани за макрофотография, без алтернатива в определени ситуации.

+ Удобни за работа.

 

- Цена. Значително по-скъпи от обикновените светкавици (сравнявайки продуктите на един производител).

- За коректно мерене на експозицията (в TTL - режим) е необходим автофокусен макрообектив, което прави комбинацията още по-скъпа.
- "Плоско" изображение при ринговата светкавица.
- Не позволява използването с компактни фотокамери, които нямат възможност да синхронизират външни светкавици.

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.