МАКРОМЕХ

Използването на макромех е друг метод за превръщане на обикновен обектив в макрообектив. Разтяга се до 100, 200 и повече мм. Като цена е съизмерим с проксарните лещи, т.е. евтин.

Необходимо е използването на огледално-рефлексен фотоапарат, тъй като мехът се поставя между обектива и камерата. При някои модели макромехове има специално конструирани за тях обективи.
Всичко, с изключение на конструктивните особености, казано за макропръстените се отнася и за макромеха.


+ Цена. Евтин вариант за макрофотография. Позволява използване на обективи, които вече имате.
+ В сравнение с проксарните лещи не внася повече хроматични аберации или дисторсия в повече от нормалните за използвания обектив (изключение е прекомерното разтягане на меха, където компенсацията на аберациите , както и резолюцията намаляват).
+ Позволява плавна промяна на увеличението.


- Не позволява използване с компактни (с несменяеми обективи) фотоапарати.
- Неудобен. Почти невъзможно е снимане от ръка, задължително е използване на стабилен статив, желателно е използване на макромех с макрошейна за прецизно фокусиране, движейки цялата система.
- Понижава светлосилата на обектива. При по-голямо разтягане бързо не достига светлина за успешно фокусиране.
- В най-добрия случай се губи автофокуса.

На снимките сами ще имате възможност да прецените качествата на този метод. И при трите снимки е използван 35 мм. обектив и макромех, разтегнат около 100 мм. 100% кроп, конвертирани с настройките по подразбиране на РОУ-конвертора (листните въшки са с размер 1-2 мм.).

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.