МАКРОПРЪСТЕНИ

Използването на макропръстени е друг метод за превръщане на обикновен обектив в макрообектив.

Най-често се предлагат в комплект от три макропръстена с различна дължина, напр. 12, 20, 36 мм. Като цена е съизмерим с проксарните лещи, т.е. евтин. Необходимо е използването на огледално-рефлексен фотоапарат, тъй като пръстените се поставят между обектива и камерата. За разлика от проксарните лещи не водят до забележимо влошаване на картината, разбира се при разумното им използване. Ако вътрешното покритие не е плътно зачернено, това ще доведе до влошаване на крайния резултат (вътрешно отражение на светлината, водещо до понижаване на контраста на снимката ), дефект, избегнат при съвременните модерни макропръстени (и скъпи), предаващи цялата комуникация (включително и автофокус) между обектива и фотоапарата.
При избора на пръстени и обектив трябва да се вземе предвид следното - за достигане на мащаб 1:1 с обектив, кото дава мащаб 1:2 е необходимо да се поставят пръстени, равни на фокусното разстояние на обектива (напр. ако на Волна 50/2,8, която е с мащаб 1:2 се навият пръстени с обща дължина 50 мм., ще се получичи мащаб 1:1) В този случай обаче, светлосилата на обектива е 4 пъти по-малка при една и съща стойност на диафрагмата.
Фокусното разстояние на обектива също е от значение при използването на макропръстени. Колкото по-късофокусен е обектива, при използването на пръстен с определена дължина, толкова по-голямо е увеличението и по-малко разстоянието до обекта. В определени случай непосредственото разположение до обекта възпрепятства желаното осветяване и затруднява фокусирането.


+ Цена. Евтин вариант за макрофотография. Позволява използване на обективи, които вече имате.
+ В сравнение с проксарните лещи не внасят повече хроматични аберации или дисторсия в повече от нормалните за използвания обектив (изключение е използването на макропръстени с голяма дължина, където компенсацията на аберациите , както и резолюцията намаляват).

Недостатъци:
- Не позволяват използване с компактни (с несменяеми обективи) фотоапарати.
- Неудобни. Честата смяна на мащаба изисква смяна на броя на макропръстените. Частично проблема се решава използвайки макромех.
- При честа смяна на мащаба на снимане се налага сваляне на обектива което в полеви условия неминуемо ще доведе до прах в апарата и по матрицата.
- Понижават светлосилата на обектива. При използването на повече или по дълги екстендери бързо не достига светлина за успешно фокусиране.

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.