ОБЪРНАТ ОБЕКТИВ

  

Макроадаптер

Позволява скрепване на два обектива (coupling), един, поставен на фотоапарата и втори, обърнат с челната си леща към неговата челна леща. Обърнатият обектив на практика изпълнява ролята на проксарна леща или макроконвертор.

Увеличението на тази система се изчислява по формулата:

M=f2/f1

където M – увеличението, f1- фокусно разстояние на обърнатия обектив, f2- фокусно разстояние на основния обектив. Посочената формула е приблизителна и показва увеличението, което се получава ако двата обектива са фокусирани на безkрайност. Ако обектива, поставен на камерата позволява близък фокус (напр. макрообектив) полученото увеличение би било по-голямо. От формулата се вижда, че максимално увеличение би се получило при използване на телеобектив като основен (или да се използва при компактен суперзум на 200-400 мм. фокусно разстояние еквивалент) и късофокусен обектив като обърнат.


+ Цена. Използвате обективи, които вече имате. На практка може и без пари, придържайки обърнатия обектив с ръка, което разбира се е неудобно или използвайки гривните на два непотребни филтъра, слепени огледално един за друг. Съществуват и фабрични макроадаптери.
+ Позволява голямо увеличение, трудно достижимо по друг начин.
+ В сравнение с проксарните лещи хроматичните аберации са сведени до минимум, а в сравнение със специално произведените с тази цел макроконвертори цената е меко казано приятна.
+ Възможност за използването на метода както с огледално-рефлексни, така и с компактни фотоапарати.
+ Позволява използването на обективи от друг производител.


- Винетиране. За съжаление не всяка комбинация от обективи дава добри резултати. За постигане на оптимален резултат е необходимо предварително преди покупка или изработка на преходника между двата обектива да се направят опити, придържайки обърнатия обектив с ръка. Желателно е, обърнатия обектив да бъде максимално светлосилен.
- Фокусиране. сериозно предизвикателство е и откриването на обекта. Увеличението е фиксирано, т.е. възможността за кадриране е ограничена, фокусирането става с движение на фотоапарата към и от обекта. В случая най-удачно е използването на макрошейна и разбира се статив.
- Задната леща, както контактите и лостчето на скачащата бленда, са изложени на опасност от повреда.
- Губи се връзката на обектива с тялото (електрически и механични съединения).
- Ниска дълбочина на рязкост (DOF)

 

Обръщащ пръстен

Позволява закрепването на обърнатия обектив чрез резбата на филтъра директно към тялото на фотоапарата (reversing).
Оптичните формули на обективите са оптимизирани за възпроизвеждане на мащаби, по-малки от 1:1. Обръщайки обектива, обръщаме пътя на светлината през неговите елементи. На практика не бива да се очакват чудеса, 50 мм. обектив с мащаб 1:6 след обръщането му мащабът е 1:1,25. При 50 мм. макрообектив мащабът е 1:1 и 1:0,83, при 35 мм. обектив - 1:2 и 1:0,71.


+Цена. Използвате обективи, които вече имате. Съществуват и фабрични макроадаптери.
+Позволява използването на обективи от друг производител.


- Ниска дълбочина на рязкост
- Задната леща, както контактите и лостчето на скачащата бленда, са изложени на опасност от повреда.
- Фокусиране. Сериозно предизвикателство е дори намирането на обекта. Увеличението е фиксирано, т.е. възможността за кадриране е ограничена, фокусирането става с движение на фотоапарата към и от обекта. В случая най-удачно е използването на макрошейна и разбира се статив.
- Позволява работа само с огледално-рефлексни камери.
- Губи се връзката на обектива с тялото (електрически и механични съединения).

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.