ПРОКСАРНА ЛЕЩА

Най-лесния и евтин начин за макрофотография е използването на проксарни (макро-) лещи (филтри).

 

Използването на макролещите води до намаляване на фокусното разстояние на получената оптична система. Намалявайки фокусното разстояние се скъсява и минималната дистанция на фокусиране.

За изчисляването на фокусното разстояние на системата обектив - проксарна леща се използва следната формула:

1/f = 1/fл + 1/fo - L/fлfo

където f - фокусно разстояние на системата (обектив + макро-леща), fл - фокусно разстояние на проксарната леща, fo - фокусно разстояние на обектива, L - разстояние между оптическите центрове на проксарната леща и обектива.

+ Цена. Най-евтиния вариант за макрофотография.
+ Компактни и леки. С размерите на който и да било друг филтър.
+ Удобни. Поставят се като всеки друг филтър.
+ Не понижават светлосилата на обектива.
+ Позволяват използване както с огледално-рефлексни, така и с компактни (с несменяеми обективи) фотоапарати.

- Значително понижаване на резолюцията на системата обектив - проксарна леща в сравнение с резолюцията на обектива, особено в краищата на кадъра.
- Поява на дисторсия, "бъчвовидно" изкривяване на образът.
- Силно изразени хроматични аберации.
- Снижаване на контраста.

Снимането с максимално възможното затворена бленда, както и използването на лещи с антирефлексно покритие (просветлени), с по-малка мощност (до 5 диоптъра) до известна степен снижава недостатъците, но не ги премахва напълно. Разбира се, важен фактор в случая са изискванията към крайния резултат от снимането.

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.