СУПЕРМАКРО

Индекс на статията

Между многото жанрове във фотографията особено място заема фотографирането на малки обекти в едър план.

Нарича се макрофотография. Ползата на макроснимката дори и за любителите е безспорна. Вие отваряте врата към свят на нови и често неочаквани сюжети, като кристалите, портрет на тропически бръмбар или микропейзаж.  

Енциклопедиите обясняват термина "макроснимка" като фото- или кино заснемане на средни или малки обекти или техни детайли или структура в мащаби от 1:10 до 15:1. Мащаб се нарича отношението на размера на изображението върху филма към реалния размер на обекта. Например, ако размерът на обекта е 10 см., а размерът на неговото изображение върху филма (матрицата) е 2 см., мащабът е 1:5. При размер на изображенето 2 см и размер на обекта 0,5 см мащабът ще е 4:1. 

Снимането на малки обекти в мащаби 1:10 - 1:4 се усвоява леко. Много съвременни обективи позволяват да се снима в тези мащаби без допълнителни приспособления. Снимането в мащаб 1:4 - 1:2 вече изисква допълнителни приспособления, като макропръстени или проксарни лещи. При относително ниска цена тези приспособления позволяват получаването на приемливо за фотолюбителя качество. По-нататъчното увеличение на мащаба е свързано с ред трудности. За получаването на изображение в мащаб до 1:1 е неизбежно да се похарчат немалко пари за купуването на истински макрообектив. По-нататъчното увеличение на мащаба на снимката е свързано с още по-големи усилия. Можете да вземете пет пръстена и да достигнете мащаб 2:1, но... пет пръстена струват колкото приличен обектив, а и качеството на снимките при това увеличение страда нелечимо от дифракция. Към това ред от пръстени и обектив правят системата прекалено голяма.
 
 
Ако се използва 100 мм макрообектив, за получаването на мащаб 2х е нужно удължение 200 мм, а при мащтаб 3х удължението става 300 мм. при това светлосилата пада силно. Ако се използва обектив с максимална диафрагма f/2.8 и ако с удължителни пръстени или макромех достигнем до 3х, ще се наложи фокусирането да се извърши при стойност на диафрагмата f/11. Простичко казано, построяването на композицията и фокусирането ще се извършват в условията на пълен мрак, което не е най-добрия начин за постигане на качествена работа. За предварителен преглед на дълбочината на рязкост и дума не може да става. 
 
Макрофилтрите не намаляват реалната светлосила, но (особено при големи увеличения) влошават качеството още повече. Освен това увеличението, което се постига с помощта на проксарните лещи е ограничено, особено при желание да се постигне качествена снимка. Увеличението в случая е равно на произведението на оптичната сила на проксарната леща (в диоптри) и фокусното разстояние на обектива в метри. За получаването на увеличение 2х с обектив с фокусно разстояние 100 мм. е необходима леща 20 диоптъра (на нас не са ни известни подобни качествени многоелементни лещи). 
 
Има още един способ за получаване на мащаб на снимката по-голям от 1:1. Възможно е "обръщане" на обектива с челната леща къв филма (матрицата), а лещата, която обичайно е към филма е насочена към обекта. Този метод позволява получаване на качествени снимки в мащаби 1:1 - 1:4. За съжаление не всички съвременни системи позволяват това.  
 
За щастие, необходимото увеличение може да се достигне и с помощта на обикновени обективи. Ако вместо макролеща на дългофокусния обектив се постави друг, обърнат обектив, мащабът на снимката ще е равен на сътношението между фокусните разстояния на обективите. Качеството не се влошава така силно.
 
Нека поставим на камерата обектив с фокусно разстояние, по-голямо от това на нормален обектив.(ще го наричаме основен обектив). Да вземем обектив с по-малко фокусно (ще го наречем допълнителен). Нека закрепим допълнителния така, че челните лещи на двата обектива гледат една към друга, да отворим максимално диафрагмата му. Така получихме висококачествена макролеща с голяма оптична сила. Да напомним, че оптичната сила на допълнителния обектив е равна на 1000 мм. разделени на фокусното му разстояние. С други думи оптичната сила на 50 мм. обектив е равна на +20 диоптъра!  
 
Както вече споменахме, увеличението получено от такава схема е равно на отношението между фокусното разстояние на основния обектив и фокусното разстояние на допълнителния обектив. Ако съединим 200 мм. обектив (основен) с 50 мм. обектив (допълнителен) ще получим мащаб 4х! (Забележка: мащабът се увеличава още повече при използването с цифрова огледално-рефлексна камера, с размер на матрицата по-малък от 24х36 мм.).
                                                                              
Виждали ли сте подобни увеличения във визьора? Дълбочината на рязкост е толкова малка, че дори намирането на обекта без изградени навици е трудно, да не говорим за точно фокусиране. Най-слабите движения на обекта или вибрации на системата напълно разрушават изабражението. По тази причина приспособението, носещо системата трябва да е достатъчно неподвижно.
 
Някои фирми предлагат специални преходници, но по-просто и по-евтино е да се изработи самостоятелно. Изберете два филтъра - един за основния обектив и един за допълнителния. Налага се да се отстранят стъклата, затова могат да бъдат най-евтините или повредени. Единственото изискване е добро състояние на резбата. Залепете ги с епоксидна смола така, че получения преходник да съедини двата обектива с челните лещи един към друг. Обърнете внимание на светлонепроницаемостта и успоредността на оптичните оси на обектива.
 
Преди да се занимаете с изготвянето на такъв преходник е нужно да се подбере подходяща двойка обективи. Естествено, никой производител не произвежда обективи, специално разчетени за подобна употреба, но практиката показва, че би могла да се намери достойна двойка от обективите на всяка търговска марка. Опитайте различни варианти от обективите с които разполагате. 
© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.