МАКРОФОТОГРАФИЯТА - ТАКАВА, КАКВАТО Е

Индекс на статията

 
4.3. Сюжети
Да се снима може където и каквото искате. В макрофотографията никога няма дефицит на сюжети. Дори в стаята има куп интересни теми: неравностите на стените, образуващи тайнствени символи и знаци, малки елементи от присъствието на предишните обитатели, движението на слънчевия лъч, танца на прашинките, рушащата се сглобка на леглото и много други.
Светът е удивително разнообразен, на пръв поглед творческите възможности са безгранични. Но само на пръв поглед.
Фотографията е поезия. Всеки може да римува думи, но не всеки успява да пише хубави стихове. Създаването на една фотография е като създаването на хайку. Създаването на серия от фотографии - като написването на поема. Необходимо е познaвaне на жанра и методите, необходимо е да има какво да се каже. Или за нещо, за което никой още не е говорил, или за нещо известно, но по-добре и по различен начин.
Максимално интересни резултати може да се достигнат само с концентрация. Многообразието на окръжаващия ни свят разпилява вниманието и прави вашето визуално възприятие повърхностно. Налага се да се ограничите или в темите, или в местата.
"Доколко важно е мястото само по себе си? "Мястото е просто място", - ще кажеш ти. "Не съвсем", - ще възразя аз. Ти или съответстваш на мястото, или не. Ако да, то прониква в сърцето ти, в твоята плът, пронизва те до мозъка на костите, ти го познаваш, без да се замисляш за това и то те познава. Уютно ви е заедно. Вие сте партньори." Глен Кук "Теневая линия".
Харесва ми да снимам едни и същи места много години поред. Да виждам как растат дърветата, как на мястото на езерцето се образува малко блато, да познавам по физиономия живеещите наблизо лосове и да зная кога цъфтят симпатичните ми растения. На известните ни и разгадани места няма проблеми със сюжетите, списъкът с онова, което ни се иска или трябва да снимаме многократно превишава физическите възможности на фотографа. Трябва само да се реши, върху какво в дадените сезонни и метереологочни условия е най-рационално да се работи.
Сюжетите се избират, изхождайки от личните предпочитания или творческите планове. Трябва обаче винаги да са интересни. Може да се изброят няколко неувяхващи теми, в които да се специализирате.
 

4.3.1. Съвършенство и целесъобразност

 Може ли да се даде определение на красотата? Единствено през понятието целесъобразност. Защо са красиви цветята, пеперудата, шевната игл, кристалът, даже червеят? Те са хармонични, в тях има завършеност. Нищо не трябва да се отнеме, нито да се добави за да не се наруши тяхната хармоният и висшо предназначение. Но и при най-съвършения обект има различни ракурси и милион променящи се под въздействието на светлината облици, които е интересно да бъдат заснети. При това може да се използват най-разнообразни технологии, та чак до рентгенографията (Judith K McMillan).

Идва ни наум аналогията с безчетните имена на Бог. Може да произнесем или напишем всички, а може да се търси единственото, истинското.

 

4.3.2. Нееднозначност

Всеки обект може да бъде заснет така, че много от зрителите ще видят не само обекта, но и нещо различно, понякога съвсем неочаквано. Важно е тези фотографии да не изглеждат банално или вулгарно, като нежно обичаните от начинаещите фотографи фалически сюжети напомнящи животинки и т.н.

По-добрият вариант са асоциациите с нещо нееднозначно и трудно формулируемо.

 

4.3.3. Явления

Раждане, чифтосване, смърт, полет, хранене, ухажване, падане на капка, пламък, растежа на дендритите, и множество други сюжети могат да са интерести за изучаване и работа. Снимането на явления е трудно, често изисква подготвителна работа и добро познаване на темата.

 

4.3.4. Взаимодействие между обекта и стихията

Вижте станалият вече христоматиен филм "Макрокосмос". Целият филм е посветен на поведението на насекомите под дъжда. Нима не е тема за фотографа?

 

4.3.5. Противоположност, контраст

Защо най-често моделите се снимат на фона на стари стени, в интериора на изоставени сгради? Ако за вас е очевидно, аз не разбирам по силата на какви причини вие снимате цвете на фона на други цветя или зелено щурче на фона на зелената трева? Това е някаква форма на творчески мазохизъм ли е?

 

4.3.6. Обектът в контекста на естествения ландшафт

Фотографиите, демонстриращи на зрителя обект в контекста на обичайния ландшафт са максимално правдиви и информативни. Те позволяват да се разбере същността на обекта и неговото "място " в окръжяващия свят. Да се правят такива снимки е по-сложно, отколкото изглежда на пръв поглед. Заради малката дълбочина на резкостта понякога се налага да се използват обективи с фокусно разстояние 20 - 50 мм. С един удължителен пръстен.

 

4.3.7. Декоративност

Всички, които работят за полиграфски издания (календари, картички) добре знаят, че има изисквания и закони, без разбирането на които да се надявате на търговски успех е безмислено. Изискванията не се формулират с думи, но лесно се разбират при разглеждането на западни каталози за такъв род продукция.

Изброените долу сюжетни направления могат да бъдат както отделни теми за работата на фотографа,  така и елементи от фотогравска серия.

Ако ми е потрябвало да заснема фотоистория за мухоморката, какви сюжети бих могъл да използвам?

1. Раждането.

2. Съвършената гъба, като венец на творението.

3. Мухоморката като герой от приказките и легендите. Антропоморфен екземпляр, приличащ по нещо на малко горско човече.

И т.н. 

 

4.4. Лаконизъм.
Вие навярно сте забелязали, че хората, които говорят много практически не слушат никого. Ако вие многословно и цветисто обяснявате или описвате нещо, означaва, че вие няма какво да кажете. 
Много фотографии дължат своето ниво най-вече на лаконизма. Те приличат на писък на нощна птица, преди и след който има само тишина.
2005 (с) Дмитрий Константинов, снимки автора
© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.