МАКРОФОТОГРАФИЯТА - ТАКАВА, КАКВАТО Е

Индекс на статията

 

 

3. Основни направления

3.1. Научна и техническа макрофотография.
Всички снимки са хубави, освен скучните. Не скучни са само тези, в които се усеща личността на автора. Техническата и научната фотография не носят в себе си нищо, освен информация. Някои от тях могат да са интересни на пръв поглед. Трябва само да ги закачим на стената и след няколко дни ще стане ясно, че не са нещо, което може да се разглежда многократно. Не е и необходимо. Научната фотография има чисто приложно значение. Тя може да е част от изследователския процес или просто илюстрация.
 
Техническата фотография е или утилитарна (каталози и др.), или е субпродукт от творческото развитие на фотолюбителя.
Примери:
 
3.2. Реалистично отражение на действителността.
Казано честно, няма "реалистично" отражение... Първо, то е отсечено в границите на правоъгълен или квадратен кадър. Второ, изборът на сюжет, ракурс, дълбочина на рязкост и цвят е крайно индивидуално. Трето, напълно възможни са манипулации - добавяне или отстраняване на отделни елементи (напр. клонки, листа и пр.). Но като цяло да, реалистично е. Фотографът е намерил създадената от Природата и Хоасът картина, и я е положил върху лист хартия.
"Изкуството се отнася към живота така, както виното към гроздето - и в двата случая вземат материал, но дават отгоре нещо такова, което не съществува в свойствата на материала. (Л.С. Выготский) 
 
Като пример може да се запознаете с творчеството на интересния френски фотограф Sophie Thouvenin.
 
3.2.1. Микроландшафт
В болшинството от случаи се построява въз основа на някакъв главен обект и достатъчно информативен фон. При това главният обект може да не е сам по себе си  интересен. Снимките на такава група се отличават по това, че и обекта и ландшафта не са самодостатъчни поотделно, а заедна създават завършено и хармонично изображение.
 
3.2.2. Обекти от живата и неживата природа
Не съвкупност, а овокупност; главен обект или обекти на красив, но не отвличащ фон, "откъснати " за сметка на малката дълбочина на рязко изобразеното пространство. Интересни с това, че разширяват нашата представа за частното. 
 
3.3. Арт - фотография
Арт-фотографията използва методите на реализма макар по съвсем друг начин и с друга цел. Ако реалистичното направление честно показва на зрителя това, което е създадено от природата и изследва в сферата на естетиката, то артфотографията е безразлична към реализма и естетиката. Колкото повече авторът със своите действия и манипулации влияе на изображението - толкова повече отпечатъкът се превръща в артфотография. При това критерии за отличаване на артфотографията от брака няма.
 
В историята на фотографията има множество имена, работили с малки обекти и текстури и аз смятам за необходимо да спомена някои интересни автори.
Промишлените отпадъци са били работен материал за френския фотограф Жан Дезед (1921). Забележителни са фотосите  му на случайно напукан асфалт на пътното платно, в бъчва или съд. Тези снимки са се появили даже в отделна книга със заглавие "Моите приключения със смолата". У Дезед се проявява стремеж да открива скромната поезия в предметите, които не се забелязват или се смятат за отпъдъци на обществото. В развитието на принципа "обже труве" от края на Втората световна война се проявява немалък фотографски опит, придобит през 20-те и 30-те години. Благодарение на "новата предметност" са били подробно изучени способностите на фотографията да изобразява структурата на повърхността на обекта с максимална точност. Резултатите, служещи в началото за харастеристика на същността на вещите, са дали възможност да бъдат използвани за активиране на илюзорни видения при детайлно разглеждане на неволно повредени структури.
 
Брас (1899) е запечатал малките знаци, нанасяни от бедните върху мазилката до вратата, с които информират своите приятели за нещастието си. Причудливите форми на тези примитивни идеограми с подходящо осветление пренасят възприятието на зрителя в абсолютно различна сфера, неотговаряща на рационалното обяснение на тяхното предназначение.
 
Търсенето на фантасмагористични форми в структурата на повърхностите е станало типична черта в творчеството на Жан-Пиер Судр (1921). В неговото разбиране фотографската интерпретация на на реалността често е губила своята идентичност до такава степен, че зрителят е приемал представата на автора, без да се опитва да разгадае същността на изходния образец.
 
От 50-60-те години на миналия век някои автори отделят голямо внимание на макронатюрморта. В детството си всички ние сме играли играта, наречена "секретики". На закътано място се изкопавала ямка, където старателно са се поставяли наивни детски ценности: стъклени цветни топчета, цветя, красиви камъчета. Цялото това богатство се покривало със стъкло и се закрива. Очевидно тази игра, в съвкупност със склоността на хората към съхранението на дребни предмети лежи в основата на творчеството на фотогрофите, увлечени от снимане на миниатюрни натюрморти.
 
3.3.1 Сюрреализъм
"Картината трябва да възпроизвежда параноично видение с точността на цветна фотография". Салвадор Дали
 
Великият майстор се отнасял към фотографията много сериозно. Особено плодотворно е било сътрудничеството с Филип Халсман (1906 -1979), създал за този художник цяла илюстрирана книга. В нея може да се намери и портрета "Дали атомикус", създаден върху представата на Бор за състава на атома, в която около положително зареденото ядро се движат отрицателно заредени електрони. За да покаже това постоянно движение, двамата приятели решили да построят снимката по следния начин: Дали скача нагоре, трима асистенти хвърлят котки, а един друг плисва вода от ведро. Халсман снима всичко това с помоща на мощни студийни  светкавици за рязкото изобразяване на цялата изкуствено създадена ситуация. Фотографът остава удовлетворен на дведесет и осмия дубъл.
Този пример няма пряко отношение към макрофотографията, затова пък прекрасно илюстрира сложността на реалната работа.
 
Сюрреализмът в фотографията е популярен от началото на миналия век до наши дни. Отделни елементи се използват в рекламата, модната фотография и разбира се в арт. Снимките на криви отражаващи повърхности, а също на естествени и изкуствени текстури с използване на различни техники за печат и фотомонтаж вече повече от сто години увличат фотографите.  
 
3.3.2. Текстури
Запечатани в едър план текстури с естествен или изкуствен произход. Фотоизображенията на текстурите не носи никаква информация, емоционален или смислов товар. Болшинството са абстрактни и интересни само с това, че предизвикват някакви трудно формулируеми асоциации.
2005 (с) Дмитрий Константинов, снимки автора
© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.