• ПРЕДМЕТНА ФОТОГРАФИЯ НА БЯЛ ФОН

  Става дума за снимане на изолирани обекти на бял фон, доколкото именно този тип предметна фотография е най-търсен от фотобанките и по щастливо стечение на обстоятелствата, пределно лесен за научаване. Той изисква преди всички акуратност и внимание към детайлите.
 • FAQ ЗА ПРЕДМЕТНАТА ФОТОГРАФИЯ #5. ИЗБОР НА ФОН В ПРОДУКТОВАТА ФОТОГРАФИЯ

  Като правило, клиентът сам определя на какъв фон ще се снима изделието. Но въпреки това е сте длъжни да го информирате, че предмет, заснет на бял фон трудно може да се мотнира на тъмен фон.

  Прочети още...  
 • РЕКЛАМНА ПРЕДМЕТНА ФОТОГРАФИЯ. СНИМАНЕ НА МАТОВИ ОБЕКТИ

  Предметната фотография е един от най-актуалните и търсени жанрове на съвременния фотографски пазар.

  Тя намира широко приложение в сайтове, в Интернет магазини, списания, реклама, дизайн на опаковки, полиграфска продукция и др.

  Прочети още...  
 • 10 СЪВЕТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЕФЕКТНИ СНИМКИ ЗА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

  При създаването на собствен интернет магазин пред вас възникват две основни задачи: в него да влязат посетители и отваряйки го, да не го напуснат веднага. За това несъмнено помагат красивите, увлекатерни снимки, които при цялата си художественост са длъжни да разкажат какво именно продавате.

  Прочети още...  
 • АЗ-ЪТ НА ПРОДУКТОВАТА ФОТОГРАФИЯ: 7 СТЪПКИ

   
  Често се случва. Задачата е да се заснемат няколко предмета за публикуване в каталог. Първата мисъл е да се наеме фотограф.

МАКРОФОТОГРАФИЯ НА ГЪБИ

Бяла гъбка в гората
Някакъв лист непознат
е залепнал на шапката.
XVII в. Мацуо Басьо

Не възможно да се изучат особеностите на снимането на живи обекти. Те са безкрайно количество и за всеки се изисква определен подход. До момента на получаване на първите успешни кадри минават години в наблюдения върху живота на дивата природа. В началото ти се струва - няма нищо по-просто, ето я красотата, едно натискане на спусъка и тя става твоя собственост. Снимаш, проявяваш и... в кошчето за боклук. Иска ми се да отбележа, че без активното "сътрудничество" кошчета, папки и т.н. спътници на творческия процес не може да съществува нито един уважаващ се фотограф.
В качеството на пример да разгледаме снимането на гъби. Идеален обект, не правят опити да се скрият, не те нападат, не променят цвета пред очите ти, не хапят, не се поклащат от вятъра, в масата си са фотогенични, лесно достъпни са. Снимаме. Резултатът в 99,9 % от случаите е фотографско клише. Какво да се направи? Вариантите са два: да продължим да снимаме по същия начин или да загубим време и анализирайки всичко да разберем какво е необходимо за да получим кадър, отличаващ се от общата маса от подобни работи. Ако притежаваме достойно за уважение упорство избираме втория вариант. В началото е нужно да разработим собствен поглед върху предмета на снимката. 

За целта ние:

 • Изучаваме всички достъпни фотоизображения съдържащи интересуващите ни обекти и си изясняваме кое ни харесва и кое не в тях. Опитваме се да разберем защо нещо ни харесва, а друго не. За този начален етап е важно да се изучават както типични снимки (стандартни снимки, при които са използвани често използваните прийоми във фотографията), така и работи на високо художественно ниво.
 • Формираме поглед върху концептуалната същност на изучаваните обекти и свързаните с тях явления. Говорейки на руски: изучаваме научно-популярната, художествената и научната литература за интересуващата ни група живи организми.
 • Сдобиваме се с добри рисувани, научни и фотографски определители за интересуващата ни група. (глупаво и безмислено е снимането на "непознат" обект. Въпреки, че снимайки кон и показвайки снимката на познати в главата ви в никакъв случай няма да се зароди мисълта да го назовете нечифтокопитно или бозайник.)
 • Изучаваме пространствената и цветова композиция в контекста на нашите задачи.
 • Опитваме се да приложим всичко прочетено и обмислено върху целите, задачите и възможностите, които имаме.
 • Преглеждаме фотоархива си и попълваме кошчето за боклук.

Преминавайки по този път всеки от фотографите прави своите чисто субективни изводи за това какво е обекта и как иска да го види в своите работи. Оптималния вариант е, когато авторът, готвейки се за снимката знае какво, защо и как ще снима. В творческата фотография отговорът на въпроса "Защо?" е еднозначен. Във всички случаи, освен техническата фотография, причината е да поднесе на зрителя своя собствен и неповторим поглед върху околния свят. Ако това условие не се спазва авторството на снимките няма никакво значение (мястото им е в някой прашен семеен албум). Едва след формирането на този прословут "поглед", може да се пристъпи къв търсене на отговора на въпроса "Как?".

Прилагайки към нашия пример с гъбите, даже повърхностен анализ на показаната горе схема може да ни наведе до ред от полезни мисли:

 • Гъбите не са нито растения, нито животни, следователно трябва да се снимат по друг начин.
 • Те имат две лица. Първото е утилитарно-гастрономично (към което сме привикнали и стои в съзнанието ни) и неговото отражение води към стереотипни композиционни решения. И второто - лицето на артефакта - малък процеп в областта на миналото и непостижимото в тяхната естествена област и история свързана с гъбите на езическите вярвания на предците ни.
 • Когато гъбите не са "вписани" в естествената си среда (биотоп) изглеждат като извадени зъби, диво и неестествено

 • Много видови наименования на гъбите помагат при формирането на техния фотографски образ. (сърнела, коралка, булка, пачи крак и т.н.).
 • Снимането на гъби и хора е доста сходно. И при едните и при другите е глупаво да се снимат отгоре, почти винаги добре отстрани и понякога интересно отдолу.
 • Даже в рамките на един вид се срещат както фотогенични екземпляри, така и невзрачни уроди, при което последните са повече и по-достъпни.
 • Гъбата, субстратът и фонът са едно цяло.
 • Не всички гъби имат гугла и пънче и това не ги прави по-лоши.

Може да се снима само на безлюдни места, понеже разхождащите се безделници не виждат гъбата и пълзящия по земята човек с фотоапарат предизвиква у тях две асоциации: "...убили са някой тук..." или "...някакъв необикновен психар...". А това съгласете се отвлича вниманието от творческия процес.

Трябва да помним, че избирайки сюжет, ние подсъзнателно задействаме всичките пет сетива, а при снимката можем да използваме само зрението. И то не обемно, а плоско и ограничено от зрителния ъгъл на обектива. В резултат болшинството снимки имат далечно сходство с това, което сме очаквали. Надеждата за "качествен кадър" се оправдава рядко. Даже при виртуозното владеене на техниката за получаване на добра снимка се налага загуба на много време за намиране на сюжет, построяване на композицията и често напразно се изразходват десетки кадри от филма. За 1/60 от секундата може да се създаде снимка, достойна за разглеждане със същата продължителност. Такива са "реалностите на жанра" за съжаление.

Една кратка история като заключение на нашия "дълбоко теоретичен курс" за основите на снимането на гъбите. Известно е, че хората от различни времена и народности възприемат напълно различно едни и същи предмети и явления. Преди около 15 години в едно забутано селце в Архангелска област е записано поверие. В свободен превод от местния диалект то изглежда така:

"Лешият ражда потомство от всякакви нечисти духове и зверове най-различни, и тъй като видовете са със странен и суетен нрав, като ги хване та веднага в земята заравя приговаряйки, а като мине полагаемия срок столетен, тогава душите им на бял свят излизат, та ние помежду си ГЪБИ ги наричаме."

Да допълним оптичната система с призмата на тази забавна история, това ще помогне даже в противната мухоморка да видим това, за което по-рано не сме се сещали...

Полезни връзки:
Mycota, Myxomycota, Lichen - други снимки на автора към статията
MushroomExpert.com - информативен и добре илюстриран англоезичен сайт.
Вот и мы, грибы
Грибы Калужской области
Манатарка

Литература:

Collins field guide. Mushrooms & Toadstools of Britain and Europe - рисуван определител с 1751 вида гъби.

Грибы СССР из серии Справочники-определители географа и путешественника. М., 1980. - описани са не чак толкова много видове, но много разбираемо.

Определитель шляпочных грибов. Л.А. Лебедева, Л., 1949 - класически определител на принципа теза-антитеза, поостаряла систематика, но с много грамотно описание на видовете.

Вишневский М.В., Справочник-атлас "Несъедобные, ядовитые и галлюциногенные грибы Московской области". М.: "Формика-С", 2001. - 192 с - книга, написана достатъчно грамотно, значителна част от фотоилюстрациите е открадната от автори, публикуващи в Интернет.

Патрик Хардинг, "ГРИБЫ" (мини-енциклопедия от серията "Всё обо всем"), перевод от английски Д. С. Щигел. - М.: ООО "Издательство Астрель", М.: ООО "Издательство АСТ", 254 с - полезна книга с ужасна полиграфия.

Мартин Кнооп. Всё о грибах. Превод от немски. М.: БММ АО, 2000. - 256 с - доста информативна, удивително добра полиграфия.

Пелле Янсен. Все о грибах. - СПб-М, 2004. - съвсем нелош определител "по картинки".

Л.В. Гарибова. В царстве грибов. - М.: Лесная Промышленность, 1981. Издание первое.
Л.В. Гарибова. В царстве грибов. - М., 1998. Издание второе. - полезно е да се прочете от всички, интересуващи се от гъбите.

© 1998-2004 Дмитрий Константинов
снимки автора

0
0
0
s2sdefault
 • СНИМАНЕ НА ДИВАТА ПРИРОДА. ЗЕМНОВОДНИ

  Старото езеро.
  Във водата скочи жаба.
  Плясък в тишината.
  XVII в. Мацуо Басе

  Прочети още...  
 • МАКРОПРЪСТЕНИ

  Използването на макропръстени е друг метод за превръщане на обикновен обектив в макрообектив.

  Прочети още...  
 • СЪВЕТИ КЪМ МАКРОЛОВЦИТЕ

  1. Подготовка за макрофотолов
  2. Тръгваме на лов
  3. Къде да снимаме?
  4. Кого да снимаме?
  5. Кога да снимаме?
  6. С какво да снимаме?
  7. Защо снимките не са резки?
  8. Какви приспособления са необходими за макрофотография?
  9. Имам чудесни снимки, защо няма интерес към тях?
  10. Последни щрихи върху снимката. Подготовка за публикуване

  Прочети още...  
 • СВЕТОДИОДНО РИНГОВО ОСВЕТЛЕНИЕ

  Сравнително евтина алтернатива на макроринговата светкавица. В повечето случаи прилича досущ на нея, като захранващият блок се закрепва към гнездото на светкавицата на тялото на фотоапарата.

  Прочети още...  
 • ПРОКСАРНА ЛЕЩА

  Най-лесния и евтин начин за макрофотография е използването на проксарни (макро-) лещи (филтри).

  Прочети още...
© 2009-2018 MacroPic. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.