МАГИЧНИЯТ ДЕКОР

Веднъж, снимайки насекоми изведнъж осъзнах, че те живеят в съвсем друг свят. Живеят заедно с нас, около нас, но светът им е съвсем различен.

Там различни са пропорциите, ритъма, скоростта на времето, светлината и цветовете. Там всичко изглежда различно. При потапянето в този свят се променя ритъма на сърцето, дишането, усещането за перспектива на пространството. Цветовете придобиват небивали нюанси, дълбочина и наситеност. Слънчевата светлина започва да се излива на струйки, изтичайки от капка на капка, изпълвайки всичко наоколо с особено сияние. Даже силата на тежестта се променя и насекомите се чувстват напълно комфортно във всяко положение спрямо земята. Там няма отделно стоящи предмети или частици, има единен поток на живота, където всичко е неразривно свързано, където всеки намира мястото си - и светлината, и насекомите, и цветята и хората…

Усещайки нишките на взаимовръзките, насекомите се движат, създавайки някакъв магически декор, изплетен от светлина, сенки, роса и … погледа ми. В определен момент аз започвам да чувствам щастие и да се чувствам като център на този декор, който се отразява в огледалото на фотоапарата ми… Щракване - и светът лети в студената космическа чернота, оставяйки непроявения кадър на фотографския филм, и аз също се разтварям в тази чернота без остатък. Още натискания на спусъка.. и само смяната на филма подсказва, че времето не е спряло. Вдишване и отново се усещам като летящ в този особен свят. Помръдване, и чувствам отеклите си стави, раздвижвам се и осъзнавам в какво нелепо положение съм престоял така дълго…
Всеки път след такава фотосесия, като след потапяне в океан от светлина и сенки, аз отнасям със себе си няколко заветни филма - независими свидетели на това чудо.
След проявяването на филма и печата на снимките започва друг, не по-малко важен, но доста болезнен етап. Като хирург със скалпел в ръка безмилостно изрязвам всичко излишно. Това, което недостатъчно точно и коректно отразява чудото, на което съм бил свидетел и е останало в сърцето ми. Аз сравнявам две картини - стоящата на бюрото пред мен и пулсиращата в сърцето ми. Като правило, сравнението се оказва не в полза на тези, стоящи на бюрото ми и тогава се изхвърля целия филм. От огромно количество материал остават само песъчинки, но в тях се усеща чудото, а значи и усилията не са погубени напразно.
За няколко години опит разбрах, че не е възможно да се отрази същността без добра фототехника, правилна вътрешна настройка и упорита работа над себе си. И на всяко от тези неща трябва да се отделя особено внимание.
Както майстора на меча не може да разкрие пълната си мощ, държейки в ръцете си жалко железце, така и фотографът не може да покаже възможностите си, използвайки лош фотоапарат. Фотоапаратът трябва да стане продължение на ръката, едно от сетивата. Ако човекът се е слял с техниката, апаратурата ще стане чувствителен, фин и надежден помощник в това пътешествие в чудни светове, световете на светлината и сенките.
Правилната вътрешна настройка позволява да се улавят и най-тънките нюанси и навреме да се реагира на променената ситуация. Честността към себе си позволява по-точно и адекватно да се оцени степента на собственото майсторство в предаването на най-фините нюанси и оттенъци. Всичко заедно позволява да се изострят възприятията и да се движим напред, дълбоко в самите себе си.  
Тук възниква въпросът: каква камера може да е този инструмент? Няма еднозначен отговор. Единственият критерий е усещането за "свой" фотоапарат. Но и това усещане не е достатъчно. За макроснимка е необходима и съответна оптика, позволяваща да се снима на макро- и микрониво. И разбира се статив.
Хубавият статив е едно от задължителните условия за достигане на добър резултат. Дори не най-важното е, че позволява снимане при по-ниска скорост на затвора и свободен избор на дълбочината на рязкостта. Стативът е опорна точка не само за фотоапарата, но и за възприятията на фотографа. Това пък защо? По време на фотосесия, при потапянето в макросвета, в съзнанието протича някакво раздвоение. Една част от вниманието на фотографа напълно е заета от случващото се, а другата контролира процеса на снимане. В този случай стативът позволява поддържането на оптималната дистанция на снимане, да се контролира композицията и да се отдели повече внимание на случващото се в кадъра. По този начин стативът позволява да се увеличи предсказуемостта на резултата от снимката, позволява да се спестят сила и енергия. Разбира се, може да мине и без него, но тогава е значително по-трудно да се постигнат стабилни резултати. А стабилността е признак на майсторство.
Не е важно какъв фотоапарат имате в ръцете си - цифров или лентов. Същността е в това, не с каква камера се снима, а как се прави това, с каква настройка. Умението да се потапяте в бездната и да се връщате с пълни ръце - това е изкуството, изкуството на възприятието и изкуството фотография.
Този, който ги владее е истински щастлив.
© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.