СНИМАНЕ НА ДИВАТА ПРИРОДА. ЗЕМНОВОДНИ

Старото езеро.
Във водата скочи жаба.
Плясък в тишината.
XVII в. Мацуо Басе

 Амфибиите, иначе казано земноводните според зоологическата класификация, са клас сухоземни гръбначни животни, съхранили в своето развитие стадия на водна ларва. В съвременната фауна наброяват повече от 4000 вида, от които на територията на бившия СССР се срещат 34. Повече от половината от тези фотогенични и слабо изучени създания никой и никога не е снимал. Така че бъдещите фотографи анималисти има над какво да поработят. Според външното си устройство амфибиите се делят на три добре различаващи се групи: безкраки, опашати (протеи, тритони, саламандри, амбистоми и др.) и безопашати (водни жаби, дървесници, крастави жаби и т.н.). Тъй като безопашатите земноводни са най-често срещани и многочислени, именно на тях ще се постараем да отделим най-голямо внимание в тази статия.

Търсене и улавяне

Във фотоанималистиката самото снимане е значително по-лесно от намирането на необходимия обект. Когато е необходимо да се снима конкретно животно, вашият бъдещ модел се веднага превръща майстор на маскировката и проявява чудеса от изобретателност. Земноводните не са изключение от това правило.

Местонахождението им се определя от сложен комплекс от инстинкти, сезоните, времето и много други фактори. За получаването на квалифицирана снимка се изисква добро познаване на тяхната екология, биология и поведение. Все пак, в налния етап биха могли да се използват и повърхностни препоръки.

Безопашатите амфибии могат най-лесно да се открият по време на размножителния си период в плитки водоеми по вокализацията на самците. Доколкото пикът на тяхната активност е в тъмната част на денонощието, при търсенето им е удобно да се използва мощен фенер и сак (с дръжка). Също така е необходимо да се помни, че размножителният период при жабите е видовоспецифичен - всеки отделен вид се размножава през строго определен годишен период.

Опашатите земвноводни се ловят лесно в обрасли с водна растителност участъци на плитки сладководни водоеми. Най-добри резултати дава "прочесването" на перспективните места със сак.

Под камъни, паднали изгнили клони и дървета може да се намерят безопашати, различни жаби извън размножителния им период, а също и живеещите на сушата опашати земноводни.

При търсенето и улавянето на земноводни не бива да се забравят и мерките за безопасност. В много райони на нашата страна и особено в тропическите значителна опасност могат да представляват случайно срещнати отровни змии. Опасността може да дебне както в короните на храстите и дърветата, така и на нивото на земята. Здравите, високи обувки и внимателното отношение към околния свят никога не са излишни. Известна опасност могат да представляват и някои земноводни, особено тези с отровни и парливи кожни секрети. По време на работа с тях не трябва да се пипат храната или очите с мръсни ръце. След приключване на снимките ръцете трябва да се измият старателно. Едрите видове, например сем. Leptodactylidae хапят с удоволствие и могат да нанесат достатъчно болезнени и труднозарастващи рани.

По време на работа със силно подвижни дървесници е желателно да се използва защитен неутрален филтър. Това ще спаси предната леща от отпечатъци на крака в случай на неочакван скок на животното към фотоапарата.

Рядко местоположението и позата на намереното животно могат да удовлетворят фотографа. Ако е необходимо да се получат качествени снимки се налага улавяне, транспортиране и подготовка на мястото на снимки. Уловените животни се съхраняват във влажни, добре затварящи се платнени или памучно-хартиени торби. В този вид могат да се държат няколко дни, но задължително в прохладно и защитено от преките слънчеви лъчи място.

Земноводните са много нежни и манипулациите с тях изискват минимален опит. Невнимателните действия на човека могат да имат сериозни последствия за невинното животно. Например големите жаби могат да загинат от травми на вътрешните органи, падайки върху твърда повърхност даже и от неголама височина - 1 метър. Малките животни се захващат с три пръста - два отгоре и палеца под гърдите. Удобно е по-големите (особенно склонните да хапят) да се държат с две ръце.

Снимане

Измежду гръбначните живонти, земноводните са едни от най-добрите фотомодели, поради навика им да запазват дълго пълна неподвижност. Това е свързано с особеностите на ловното им поведение - използвайки покровителствената си окраска с часове да дебнат своите жертви, стоейки в най-удобното за тях положение. Тази особеност на поведението им води и към това, че на болшинството снимки амфибиите се намират в характерна, статична, станала фотографско клише поза. За да се избегне тиражиренито на красиви, но банални сюжети, често се налага животните да се снимат в движение или да се режисират.

Фотографирането на жабите става или на естествено осветление, или с използването на импулсни източници на светлина. Използването на постоянно осветление е невъзможно заради високата температура на която се излага нежната, влажна кожа на земноводните. За да е избегне излишна подвижност на обекта се избягва силната осветеност на мястото на снимане или ярка дневна светлина. В по-голямата си част тези нощни животни имат отрицателен фототаксис - активно се стремят да се скрият от ярко осветени места.

Известно е, че най-изразителната част на всяко живо същество са очите му. Чрез вариране на интензивността на източниците на светлина може да се въздейства активно на формата и големината на зеницата на земноводните, което позволява на обекта да се придаде желаната "емоционалност ". Обмисленото разположение на бликовете по очите и влажната повърхност на кожата на амфибиите подчертават характера на повърхността и обемността на обекта.

Земноводните спадат към студенокръвните животни. Колкото по-висока е околната температура, толкова по-високи са температурата на тяхното тяло и двигателната им активност. Най-малко проблеми при снимането възникват в по-хладните дни, когато активността на земноводните е понижена. От температурата на околната среда зависи и окраската на много видове дървесни жаби. Тяхната окраска може да се променя в широки граници с различни оттенъци на сивото, зеленото и кафявото.

Много интересно е фотографирането на брачното поведение на жабите. Всяко рязко движение или звук водят до това, че вокалистите се скриват задълго под водата или поне притихват. В този случай е удобно да се използва предварително поставено укритие, скриващо движенията на фотографа. Снимката може да се улесни, ако се използва ограден участък от водоема или оборудван за снимки терариум, където се пускат няколко от най-ярките токуващи самци.

Някои видове безопашати земноводни през размножителния си период придобиват ярка и за съжаление съвсем нетрайна окраска. Например мъжките на невзрачната сиво-кафява Rana arvalis (един от най-обикновените представители на фауната в средна Русия) в размножителния период става ярко синя. Достатъчно е да вземете тази жаба в ръка и след няколко минути чудесната премяна изчезва.

Всеки вид земноводно е приспособен към точно определени условия на обитание. При снимките от фотографа се изисква да пресъздаде естествената среда и фон. В търсене на по-изразителен кадър много фотографи забравят за това просто правило. В резултат на това се раждат снимки на на тритони и крастави жаби в клоните на дърветата, дървесници на фона на пустинен ландшафт и т.н. Такива работи, изключвайки тяхната художествена стойност са сюжетен брак. След фотосеанса животните трябва да се пуснат в мастото на улавяне или сходен на него биотоп.

Определяне на видовете
Всяка снимка в различна степен е носител на информация. Често от качеството и обема на тази информация зависи нейната пазарна цена. Това касае особено снимките с репортажна и научно-популярна насоченост. За да е пълноценна, снимката трябва да се съпътства от информация за видовата принадлежност и географско местоположение на снимката. Определянето на видовете Амфибии е достатъчно трудно занимание, особено когато става дума за многочислените представители на тропическата фауна. В повечето случаи за достоверното определяне е нужна помоща на специалист херпетолог или малкодостъпните в Русия определители на земноводни за конкретни региони или систематични групи. При необходимост от определяне на видове от нашата фауна използват "Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР", Банников А.Г. и др. -М., 1977. За уточняване на чужди, руски или латински имена на земноводните от целия свят може да се използва "Пятиязычны словар названий животных; Амфибии и рептилии", Н.Б. Ананьева, Л.Я. Боркин и др. -М., 1988.
© 1999г. Дмитрий Константинов
снимки автора
© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.