ПЪРВО ПРАВИЛО НА СТУДИЙНИЯ ФОТОГРАФ

Фотографите, които никога не са снимали в студио и погълнали разнообразна информация, купуват студийни комплекти, смътно представяйки си как да използоват апаратурата и не особено разбирайки принципите за работа с импулсна светлина. Тайните в работата със студийно осветление са прости и в същото време сложни.

Първото правило на студийния фотограф е винаги да снима в ръчен режим (режим М). Това правило произлиза от природата на студийните моноблокове и студийното снимане. И е възникнало заради две взаимосвързани причини.
Защо в студио трябва да се снима само в режим М?
1. Природа на TTL-режима
Сам по себе си режимът TTL представлява оценка на осветлението през обектива на фотоапарата. В режим TTL фотоапаратът прави две снимки, практически неразличими за човека по време: първа, да оцени осветеността и втора, същинска.
Какво се случва при снимане със студийни светкавици в режим TTL в автоматичен или полуавтоматичен режим на работа на фотоапарата? Фотокамерата прави оценъчна снимка и определя да кажем, че в студиото е относително тъмно, има недостиг на светлина. На тази основа фотоапаратът сам настройва скоростта, диафрагмата и ISO-то и прави същинската снимка. На етап същинска снимка се изпраща сигнал за сработване на светкавиците. Какво се случва след това? Правилно – светкавиците заливат обекта със светлина и резултатът е преекспонирана снимка.
Всеки полуавтоматичен режим (приоритет на скоростта или диафрагмата) се различава от автомотичния по това, че фотографът може да зададе стойност на някои от параметрите на експозицията. И не по малко неправилно ще се самонастроят останалите два параметъра на експозицията, като в резултат отново ще имаме преекспонирана снимка.
2. Техническа страна
Втората причина е техническа. Повечето импулсни моноблокове се зареждат относително дълго – от десетки до две секунди. Т.е. не могат да сработят два пъти за заснемането на един кадър. Следователно в режим TTL могат да осветят или оценъчния или същинския кадър.
Правим уговорката, че в последно време се обявяват все повече моноблокове, използващи технологията IGBT, с друг принцип на разряд на кондензаторите, които имат серийна снимка, точно заради TTL-синхронизацията.
 
 
3. Творчество
Хайде да си представимснимане в режим TTL. Как камерата оценява дали кадъра е експониран правилно? Ако е зададено измерване по целия кадър, фотоапаратът взема средната стойност за цялата светлина и определя как трябва да се коригира светлината, за да се получи средно осветен кадър (в идеалния вариант 18% сиво, което е геометричната среда на прехода черно-бяло, бележка macropic) .
Естествено това пречи на фотохудожника и ограничива творчеството му. В студиото се ходи, защото има възможност да се управлява светлината, да се контролират всички процеси и ако фотоапаратът самоволно настройва експозицията, за съжаление трябва да забравим за висок и нисък ключ.
 
 
 
Представете си подобни снимки средно сиви.
4. Психологическа причина
В студиото най-често никой не бърза заникъде. Там се създава атмосфера на работна интимност и всички са съсредоточени в работата. Няма бързо променяща се светлина като в репортажа, няма суета, като в сватбената фотография. В тази атмосфера винаги има възможност да настроите фотоапарата си точно както ви е необходимо. Тук всичко е премерено и ясно, под контрол, в това число скоростта, диафрагмата и ISO.
 
 
Безусловно, първите две причини не се отнасят за постоянното осветление, но другите две са напълно достатъчни, за да снимате с ръчни настройки даже и с постоянно осветление! Именно затова първото правило на студийния фотограф гласи: "В студио винаги снимайте в режим М!"
Автор: Григорий Васильев, консултант в Интернет магазин за студийно оборудване
© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.