HDR ИЗОБРАЖЕНИЯ

1. Какво е HDR
Някои са направили първите си снимки с цифров фотоапарат преди 7 години, други - миналата седмица.
Практически всички сме си задавали въпроса: защо често на снимките синьото небе се превръща в безличен бял фон, а на снимките където не е изгоряло, всички предмети на преден план се сливат в черно петно.
За да разберем защо се случва така, ще направим малък експеримент. Ще изберем режим "Приоритет на диафрагмата" и ще насочим фотоапарата към небето в слънчев ден. Да предположим, че фотоапаратът е избрал скорост 1/2000 сек. Сега да измерим необходимата скорост по най-тъмната част от кадъра, например дрехата на човек пред нас. Ще получим 1/2 сек. Тази разлика приблизително съответства на т.нар. динамичен диапазон на кадъра. Прието е да се изчислява в стопа (стъпки на експозицията) и в случая е равна на 10. Да си спомним, че една стъпка съответства на промяната на експозицията два пъти. В нашият случай това е изменението на скоростта от 1/2000 до 1/2 сек.
Човешкото око може да се адаптира към изменение на експозицията до 24 стопа, затова ние можем да различим детайлите и на светлото небе, и на тъмната дреха. Но матрица фотоапарата не може да се приспособява към светлината. Тя има фиксиран динамичен диапазон, т.е. разлика в осветеността между най-тъмната част на кадъра, без да го превърне в черен  и най-светлата част на кадъра, без да го изгори. Динамичният диапазон на повечето камери е равен на 9 стопа, което е доста по-малко от човешкото око. Черно-белият филм е с диапазон 11 стопа.
Въпреки тези ограничения, цифровата фотография ни дава възможност да манипулираме снимките на компютъра. Затова е напълно естествено да се направят няколко кадъра с различна експозиция и да се съединят в един, което би ни дало възможност видимо да се увеличи динамичния диапазон на снимката. Един от тези начини е работа със слоеве във в Photoshop и ще бъде описан по-късно. За вторият начин - HDR - ще стане дума сега.
Под HDR или, ако трябва да бъдем точни, HDRI (High Dynamic Range Image), се разбира изображение с динамичен диапазон, по-голям отколкото в обикновените снимки. Откъде започва HDR е тема на много дискусии. В някои източници се посочва граница 13,3 стъпки на експозицията, в други - 9 стопа, които се поместват в 8-битов JPЕG-файл.
От техническа гледна точка HDR може да се определи като файл, в който яркостта на пикселите е съхранена не в цели числа, а в десетични дроби. За HDRI най-често се използват 32-битовите формати Radiance (.hdr) или OpenEXR (.exr). Понеже обикновените монитори не могат да изобразят всички стойности на яркостта в 32-битов файл, HDRI трябва да се приведе в 8- или 16-битово изображение. Този процес се нарича tone mapping.
Ако се говори за това, какво не е HDR трябва да се спомене, че от 8-битова снимка  не може да се направи HDR, даже ако се обработва в специални програми като Photomatix. Също така изображение, получено от един RAW-файл с изсветляване на тъмните участъци и затъмняване на светлите ще бъде просто снимка, конвертирана от  RAW.
 
2. Снимките за HDR
За създаването на HDR-изображение трябва да се направят няколко снимки с различна експозиция, запечатвайки детайлите както в тъмните, така и в светлите участъци на кадъра. Експозицията може да се промени по различни начини, но в HDR случаите се променя скоростта.
Най-правилния начин на снимане за HDR изглежда така:
  • Камерата се настройва в режим приоритет на диафрагмата (AV) и се избира стойността на диафрагмата.
  • Настройваме режима за измерване на експозицията на минималния участък, който позволява фотоапаратът. Оптимален ще бъде точково и частично мерене, в краен случай централно претеглено.
  • Измерваме експозицията в най-тъмния и най-светлия участък. За целта интересуващите ни участъци трябва да се намират в центъра на кадъра. Запомняме стойностите.
  • Поставяме фотоапарата на статив, преминаваме в ръчен режим (M), задаваме стойност на диафрагмата, която сме използвали при измерванията. Снимаме , намалявайки скоростта от най-високата скорост към най-ниската (или обратното) с разлика една-две стъпки при снимане в JPЕG или две-три стъпки при снимане в RAW.
Ако за вас е важно да имате място на картата си, можете да ограничите броя на снимките, проверявайки хистограмата. На най-тъмната снимка хистограмата трябва почти да опира до дясната граница, а на най-светлата - до лявата. 
В случаите, когато нямате статив или той не може да се използва, може да помогне снимане в екпозиционен клин в съчетание със серийна снимка. Настройката на експозиционния клин на +/- две стъпки обикновено е достатъчна за създаването на качествени HDR изображения. В случая най-добре е да се използва матрично мерене на експозицията. Ако има възможност, добре е да се подпрете на стена или колона, за да намалите разликата в кадрите, идваща от трепване.
Чувствителността при снимане за HDR е желателно да е на най-ниската стойност, която позволява фотоапаратът, защото HDR-програмите не се справят особено добре с шума. Ако по някаква причина трябва да снима с високи стойности на чувствителността, е най-добре да се използва Фотошоп, доколкото се справя най-добре с отстраняването шума.
3. HDR в действие
Да разгледаме как се създава HDRI и се прави tone mapping във Фотошоп и Фотоматикс.
3.1. Създаване на HDR и tone mapping в Photoshop
Да се създаде HDR в "Шопа" може от JPG-, TIF- или от RAW-файлове. За целта трябва да се изберат файловете през менюто File-Automate-Merge to HDR, или да се използва опцията Add Open Files, ако снимките са отворени вече. Ако снимките са правени от ръка, може да се отметне Attempt to Automatically Align Source Images. Трябва да се има предвид, че подравняването на изображенията отнема много време във Фотошоп, до 45 минути за HDR от три RAW-файла. Ако програмата не може да намери EXIF-данните, ще поиска да се въведат ръчно.
 
 
След процеса ще се появи прозорец за предварителен преглед на HDRI. Тъй като мониторите не са предназначени за преглед на 32-битови изображения ще се вижда само част от яркостния диапазон на снимката. Вдясно се вижда хистограмата на полученото HDRI. Движейки плъзгача, можете да променяте гама-та на изображението и да разглеждате части от изображението с различна осветеност. Оставете стойностт на Bit Depth на 32 и натиснете ОК.
 
 
Сега можете да конвертирате HDR в обикновено изображение. За начало най-добре е да се конвертира в 16 бита, за да се намалят възможните загуби при по-нататъшната обработка. За целта избираме Image-Mode-16 Bits/Channel. Появявя се прозорец с четири опции горе. В повечето случаи интерес представлява само последната - Local Adaptation. Освен крива, която работи като обикновените криви във Photoshop, в този диалогов прозорец има още два параметъра: Radius и Threshold. Докато кривата отговаря за изменението на глобалния контраст, тези два параметъра определят локалният контраст, контрастът на детайлите.
Radius определя, колко пиксела се смятат за "локална" област при промяната на контраста. Много ниските стойности правят изображението плоско, много високите могат да доведат до появата на светлинни ореоли, особено при високи стойности на  Threshold.
Threshold определя доколко изразен да е локалния контраст.
 
 
Сега остава да се поработи с кривите. За да разберете, къде на кривата се намира стойността на участък от изображението, трябва да поставите курсора над този участък, както при обикновените криви. В краен случай можете да направите няколко с различни параметри на tone mapping, след което да си съедините в различни режими на смесване на слоевете или скриете части от слевете с маски. Преди да натиснете OK, е най-добре да съхраните положението на кривата, и при необходимост да то промените по-късно, или да я използвате за снимки, направени при същите условия.

2007 © Александр Войтехович

 

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.