• PHOTOSHOP за Титани

  (Илюстрована инструкция стъпка по стъпка за ефективна работа с програмата от инсталацията до деинсталацията)

  Прочети още...  
 • ЖЕРТВИ НА СВЕЩЕНИТЕ ВОЙНИ

  На кинолозите отдавна е известен факта, че кучетата приличат на своите стопани.

  Прочети още...  
 • 10 ПРИЧИНИ, ПОРАДИ КОИТО НЕ ВИ Е НУЖЕН ФОТОАПАРАТ, АКО ИМАТЕ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

  Днес ние ще поговорим защо не ви е нужен фотоапарат.

  Прочети още...  
 • НЯКОИ ПРАКТИЧЕСКИ ПРИЙОМИ ПРИ ОБЩУВАНЕТО НА ФОТОГРАФА СЪС СОБСТВЕНАТА МУ ЖЕНА

  Както бях написал по-рано, има Висши Критици на фотоизкуството, просто критици, ценители, хора, равнодушни към фотографията, хора, които не обичат фотографията и накрая, жените и приятелките на фотографите.

  Прочети още...  
 • 10 (АНТИ-) СЪВЕТА КЪМ ФОТОГБЛОГЪРИТЕ

  Често ни омръзва да четем и ни се приисква да разгледаме нещо приятно за окото.

  Прочети още...  

СНИМАНЕ НА АРХИТЕКТУРА: ИЗБОР НА ГЛЕДНА ТОЧКА

При архитектурната фотография фотографът си има работа със статични и постоянни обекти. За разлика от другите жанрове, тук с малки изключения не се преследва уникалността на момента

- избраната сграда може да се снима всеки ден, в продължение на десетилетия, избирайки време и осветление по свой вкус. Освен това голяма е вероятността идеята да се заснеме интересен строеж да се е зародила не само във вашата глава, особено ако е красив и има историческа стойност.

За да получите хубав кадър не е достатъчно просто да се регистрира работата на архитекта - трябва да се намери свежо оригинално решение, да се подчертаят особеностите, да се предадат същността и настроението.

Огромно значение в решаването на тази творческа задача има правилният избор на точка на снимане. Това ще помогне да се намери изразителен ракурс, да се построят композицията и плана.

Точката на снимане се определя от разстоянието, положението на плоскостта и височината. От разстоянието зависят мащаба на обекта и ракурса. Колкото по-близо е фотографът до обекта на снимане, толкова той ще е по-голям в кадъра. Ракурсът е перспективно изкривяване на изображението. Допълнителна динамика на снимката може да се придаде приближавайки близо до сградата и използвайки широкоъгълен обектив или най-малкото фокусно разстояние при компактен фотоапарат. Винаги е интересно да се погледнат привичните очертания по нов начин. Такъв ракурс се характеризира със силно изразена перспектива, образуваща диагонални линии. Сполучливо се получават снимки на промишлени здания, мостове и строежи: подчертават се индивидуалните особености на конструкцията, акцентът се премества върху тяхната мощ и значимост.

Снимането със стандартен обектив и с дългофокусен обектив от голяма дистанция, обратно, дава по-обикновен вид на изображението, клонящо към документализъм и реализъм.

В някои случаи може да се опита да се използва фронтален ракурс. Той е най-актуален в ситуации, когато се изисква подчертаване на симетрия или да се демонстрира повтарящ се ритъм на образуващите го елементи.

Важно е да се види и анализира фона. Снимките с размит заден план изглеждат по-интересни, за постигането на този ефект трябва правилно да се подбере стойността на диафрагмата и да се избере позиция, от която зад постройката, която снима е има разстояние до следващата зад нея (напр., улица). Предният план не трябва да отвлича вниманието, но е длъжен да се впише в композицията на снимката и да не се слива със сградата. В идеалния случай той трябва да се отличава от постройката по тон или цвят, но да не е прекалено масивен или ярък. Подходящи са ажурните решетки, растения, скамейки.

Отделно ми се иска да спомена за снимане през арка, когато изображението се обрамчва. За да се избегне прекомерния контраст, експозицията се замерва по светлия участък, а стените на арката и предния план се осветяват със светкавица с малка мощност. Като алтернативен метод при наличие на статив може да се използва технологията HDR.

Често проблем са проводници, стълбове и други непривлекателни неща, попадащи в кадъра. При по-нататъшната цифрова обработка на снимката премахването им изобщо не е сложно. Въпреки това, за улесняването на тази задача опитайте поначало да се разположите така, че излишните артефакти да попаднат върху еднотонни участъци на стената, небето или настилката.

При избора на точка на снимане трябва да се отчете положението на слънцето и други източници на светлина. Желателно е светлината да пада върху зданието под ъгъл, т.е. източникът на светлина за е отзад и встрани от фотографа. Такова осветление подчертава украсата и поради различната осветеност на стените придава обем. Положението под ъгъл срещу слънцето предоставя възможност да се уловят красивите бликове от прозорците, особено сутрин или вечер, когато светилото е достатъчно ниско над хоризанта. Такова осветление ще помогне да се скрият недостатъците на зданието или окръжаващия го пейзаж, снимката ще е контрастна и рязка.

В зависимост от положението по вертикала се различават нормална, ниска и висока точки на снимане. За нормална се смята височината на човешкия ръст. Тя позволява да се предаде вида на зданието такъв, какъвто го виждаме обикновено.

Ниската точка подсилва монументалността и величието, създава впечатление  за голям размер на съоръжението. В съчетание с рязък ракурс, получен при снимане от неголямо разстояние с широкоъгълен обектив може да възникне подтискащо усещане за надвиснала грамада (например, мост). При използването на ниска точка на снимане, небето се оказва най-често фон на зданието. Пухести бели облаци на синьо, цветни градации на изгрев или залез украсяват снимката необикновено. Смръщено небе, особено в съчетание с осветена от ниско стоящо слънце фасада, създават тревожно настроение и придават на сцената драматизъм. Напротив, сивото и скучно небе равномерно закрито от унили дъждовни облаци не се вписва по най-добрия начин в изразителността на снимката и ако замисълът на фотографа не го изисква, по-добре е да не се използва нисък ракурс.

Високата точка подчертава мащабността на изобразеното пространство, показва въздух, простор. Снимането отвисоко разкрива общия план и умалява значимостта на всяка отделна сграда. Заснети от голяма височина къщите изглеждат като детски играчки. Особен ефект може да се получи при снимане от височина на птичи полет (от висока кула, самолет или хеликоптер). При такъв поглед се проява неочаквания рисунък на улиците, кварталите, пътищата и реките. Вече нямаме работа с архитектурни ансамбли, а с картина на града в цялост. Още по-интересни са селските участъци: приличащи на одеало разноцветни поля и акуратните клетки на градините, с отчетлива планировка и миниатюрни къщички.

Ракурсът отгоре е оригинален именно защото не е лесно да се организира снимане при такива условия. То се асоциира с романтично настроение. Например нощните снимки на мегаполис придават усещане за мистичен полет над спящия град.

При снимане от крайни точки - ниска и висока, голямо значение придобива положението на линията на хоризонта, която е желателно да се разположи в точката на златното сечение (приблизително 35% от края на кадъра). В горната или долната част, зависи върху какво трябва да се фокусира вниманието на зрителя. Например, ако имаме висока сграда на фона на красиво небе, хоризонтът ще се пусне ниско.

И накрая да поговорим за типичните проблеми, с които се сблъсква фотографът при снимане на архитектура. Първата грешка, която допускат начинаещите фотографи е снимане на сграда без долната и част. Заради невъзможността да се отдалечи достатъчно и при отсъствие на и широкоъгълна оптика сградата не се помества в кадъра, при което се отрязват куполи с кръстове или по-често фундамента. Това трябва да се избягва - такива кадри почти никога не са сполучливи. Ако няма възможност зданието да се помести цяло по-добре се съсредоточете върху детайлите, елементите, прозорците, снимайки тези моменти в едър план.

По-малко очевидна, но много разпространена грешка: падащите вертикали. Снимайки от ниска точка отблизо, фотографът получава активен ракурс: силно перспективно схождане на вертикалните линии на зданието. В резултат се изкривява геометрията и зрителят има чувството, че строежът като че ли пада. Неголямо изкривяване е допустима, смята се за нормално и придава усещане за височина. Но при прекомерното изкривяване, обусловено от използването на широкоъгълен обектив, очарованието изчезва напълно. За да се избегне това е желателно да се отдалечите и да използвате дългофокусна оптика. Ако е невъзможно е добре да се потърси точка на снимане приблизително на средата на височината, в идеалния вариант - в сградата насреща. Камерата трябва да е вертикална: не в смисъл ориентация на кадъра, а така, че оптичната ос на обектива да е хоризонтална. Не винаги може да се намери такава позиция и в такъв случай се отдалечете достатъчно, така че здание да се помести в горната половина на кадъра. Камерата трябва да е вертикална, както в предния случай. Впоследствие при кадрирането на снимката излишната долна част се изрязва и се получава нормално изображение, без перспективни изкривявания.

2009 © Даша Шулеко

Източник

 

 • ПИНХОЛ ФОТОГРАФИЯ

  История

  Основните принципи на формирането на изображението с пинхол са описани първо в трудовете на китайския философ Мо Цу в V в. пр.н.е. В Източнотго полукълбо получаването на изображение при преминаването на светлина през малък отвор е описано от Аристотел през IV в. пр.н.е.

  Прочети още...  
 • ЖАНРЪТ НЮ (АКТ)

  Ню е художествен жанр в скулптурата, живописта и фотографията, изобразяващ голото човешко тяло (nu (фр.) - гол).

  Прочети още...  
 • OСНОВИ НА ИНФРАЧЕРВЕНАТА СНИМКА

  Съществува забележителен вид фотография, която открива различен, "паралелен" свят, скрит от човешкото око - инфрачервената фотография.

  Прочети още...