ФОТОГРАФИЯ И ЖИВОПИС

Разхождайки се по търговската улица в Созопол, почти винаги има "улични" художници, готови да нарисуват всякакъв портрет, не само от натура, но и от снимка.

Може да бъде шарж, или реалистичен портрет, който копира изходната снимка. Към тези художници отношението невинаги е сериозно. А всъщност и великите художници не винаги са рисували от натура.

Да направим малко пътешествие в миналото. Края на XIX век. Изобретяването на фотографията през 1839 г. се оказало навременно и необходимо. Фотографията се представяла като някакъв молив на природата, който позволява с лекота да я запечата. Дотогава това са правели единствено ръцете на художника.

От момента на създаване, от рисуването със светлина активно са поинтересували хората на изкуството. Някои възприемали новия начин за изобразяване с възторг, други с насмешка. "Още съвсем малко усилие и Вие ще можете да се състезавате с фотографията" - тези думи били адресирани към автор на твърде реалистична рисунка и принадлежали френския импресионист Едгар Дега. И въпреки това той с интерес изучавал снимки на хора и животни.

Известният френски поет и есеист Пол Валери написал за Дега: "...Той обичал и ценил фотографята във времето, когато другите художници я пренебрегвали или не се решавали да признаят, че я използват".

През 90-те години на XIX век Дега сам се захванал със снимане - фотографирал танцьорки. Във Френската национална библиотека се съхраняват няколко негатива и позитива на Дега. Съпоставката на тези фотографски етюди с рисунките на художника говорят за пряко взаимстване в детайли.

Намерили се хора на изкуството, които упрекнали Дега в увлечение по фотографията. Показателно в това отношение е изказването на руския живописецивописца Аполинарий Васнецов: "Дега е великолепен моментен ходещ фотоапарат! Неговите бохемски фотографии на балерините са възхитителни. Може даже да се определи откъде "щрака" този моментен фотоапарат. Може да се снима от първия ред кресла, може иззад кулисите, от залата, но очевидно обективът на фотоапарата е бил насочен през ключалката и се получила уродлива балерина, поправяща стъпки... Разбира се, ако главата на човека беше празна касетка "Кодак", то той би бил прав, не виждайки нищо от света, освен крака, рамене, бедра и състезаващи се коне. Можем само да се дивим и да съжаляваме, че забележителен художник като Дега губи времето си напразно: всичко, което прави той може да се изпълни за 25 франка от всеки фотограф с вкус".

Думите на Васнецов са едно от свидетелствата за острите спорове за взаимоотношенията между изкуството и фотографията. Тя необратимо изисквала от художниците отношение към себе си. И това отношение било нееднозначно.

Характерно е, че стремежът да се предаде натурата (предметния свят) с максимална точност, възниква в изобразителното изкуство в преломни за него епохи. Тогава се появила необходимост да се преодолеят натрупаните дотогава, но не отговарящи на потребностите на новото време форми на художествени условности. В това отношение показателни са периоди, като ранната гръцка класика, ранното Възраждане, втората половина на XIX, началото на ХХ век.

Фотографията не пренебрегвал Иля Ефимович Репин. През 1888 г. от снимка той нарисувал портрета на Тарас Шевченко. Почти двадесет години по-късно друга снимка послужила като основа за изобразяването на Л. Н. Толстой зад писмената маса и стоящия редом С. А. Толстой.

С помощта на портретни снимки Репин създал огромното платно "Государственный совет".

За Репин снимала и съпругата му Н. Б. Нордман-Северова, фотолюбител и участник във фотографски конкурси. Но когато към Репин се обръщали с поръчки за портрет по снимка, той обикновено отказвал.

И по-късно снимки са служили като ескизи за живописците. Планинския ландшафт на "Демон" Михаил Врубел нарисувал по снимка.

А Пол Гоген, по време на второто си пребиваване на Таити, използвал фотографски снимки при създаването на картините си.

Към фотографията се обръщали и Анри Тулуз-Лотрек, и Делакроа…

Намирате ли сходство?

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.