ХИСТОГРАМА

Практически всички съвременни цифрови фотоапарати, даже и най-простите сапунерки показват т. нар. хистограма.

За съжаление не всички фотолюбители умеят да използват тази така полезна функция, най-често игнорирайки я или даже преднамерено изключвайки я.

Показването на хистограмата е предвидено при прегледа на вече заснетата снимка или в някой фотоапарати в реално време (още при кадрирането, преди да е направане снимката). Хистограмата помага на фотографа да се намеси оперативно в процеса на снимане и да получи желаната експозиция на изображението.
Хистограмата в реално време позволява да се направят изводи преди натискане на спусъка, с други думи преди получаването на снимка.
Хистограма на фотографското изображение се нарича графиката на разпределение на пикселите с определена яркост, където на хоризонталната ос са показани яркостите (от 0 до 255), а на вертикалната - броя пиксели от дадена яркост. Например, на следващана хистограма на ниво на яркост 80 съответстват 1106 пиксела от общо 120000.

Хистограмата се разделя условно на три части - област на сенките, област на полутоновете/сенките и светла област

 

В зависимост от това, в коя част а хистограмата се намират най-голям брой пиксели, снимката ще бъде тъмна,

средносветла,

или ярка.

Разбира се, всички тонове могат да присъстват едновременно на хистограмата.

Не е възможно да се каже, коя форма на хистограмата е правилна за хубава снимка. Тя може да изглежда като хълм, като вана или като нещо голямо и безформено.

Диапазонът от тонове в сцената може да бъде както много тесен, така и много широк, като не се помества в динамичния диапазон на светочувствителната матрица (снимка в ярък ден, изгрев или залез).

За практически цели е нужно да се следят само границите на хистограмата - те не трябва да излизат от лявата или дясната страна на графиката. Например, ако лявата граница на хистограмата представлява ясно изразен пик, най-вероятно снимката е недоекспонирана. И обратно, ако дясната граница на хостограмата е пик, снимката е преекспонирана, или както се казва изгоряла, прегоряла.
И двата случая могат да възникнат в резултат от грешка при определяне на експозицията от автоматиката на фотоапарата, а също и от грешка на фотографа при определяне на метода на определяне на експозицията - по централна точка, централно-претеглено или усреднено по целия кадър. Във всеки от тези варианти
Хистограмата ще покаже проблемния участък и въз основа на това може да се направи необходимата корекция. Дали вашият фотоапарат поддържа корекция на експозицията може да се види в уътването.

Съболезнования на притежателите на сапунерки, на които освен съзерцание на грешките на екпозицията на хистограмата не са предвидени инструменти за коригирането им. При компактните с разширени възможности и огледално-рефлексните фотоапарати има бутон "+/-" (или поне функция в менюто на камерата), при натискането на който, би могла да се коригира експозицията.

За преместването на цялата хистограма надясно, трябва да се извърши положителна експокорекция. В резултат на това се получава увеличение на експозицията (в зависимост от зададения режим или се намаляваскоростта, или се отваря диафрагмата). В голямата си част експокорекциите се правят в границите между 1/3 и 1 EV, при което започват да се проявяват сенките и да се усилва осветеността, като по този начин се увеличава тоналният диапазон на снимката.

За преекспонираните кадри следва да се приложи отрицателна експокорекция. При това хистограмата се премества налява, като по този начин се появяват детайли в прегорелите участъци и се проработват сенките.
Трябва да се помни, че възможност за корекция на експозицията има във всички режими на фотоапарата, с изключение на автоматичния (AUTO) и ръчния (M). В последния случай преместването на хистограмата може да се извърши чрез ръчна промяна на скоростта, диафрагмата или ISO. Също така е важно да се знае, че общия вид на хистограмата може да се променя само до или след натискането на спусъка.

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.