ЕКСПОЗИЦИЯТА В ДЕТАЙЛИ:СКОРОСТ, ДИАФРАГМА, ISO

Индекс на статията

Смятате, че съвременният фотоапарат се различава силно от проверените от времето антикварни модели или сапунерите от миналия век с пластмасова оптика. Грешката е ваша, в това е в дълбочина невярно твърдение и никакви принципни различия не са настъпили

- в съвременния фотоапарат не се е променило нищо за две вековната история на фотографията. Има лещи, диафрагма, която да регулира потока на светлината и свето чукствителен материал с определени характеристики. Знаете ли защо?

Отговорът, преди всичко се намира в близостта на устройството на фотоапарата до човешкото зрение: окото ими определена чуствителност (която може да се променя, като матрицата на фотоапарата, по различни правила, разбира се), има диафрагма (виждали сте, как се разширяват зениците), няма само скорост на затвора, което е обусловено от спецификата на зрението (очите получават видеопоток, а при фотоапарата резултатът е статичен). Именно затова глобални принципни промени досега не са настъпили. Да, историята на фотоапарата е отбелзала редица изменения: в началото са били огромните фотографски плаки, след това филма, намаляваща размера си в хода на прогреса, след тов са се появили цифровите матрици. Променяла се е и оптиката: отначало встроена диафрагма, после автофокус, многослойно просветляване, асферични лещи, нови добавки в самото оптично стъкло - всички те могат да се отнесат към техническия прогрес, т.е. измененията са количествени. Глобално нищо не се е променило.

Основни параметри на експозицията

Ако погледнете цифровия фотоапарат, той се състои от три основни елемента, всеки от които отговаря за свой параметър от експозицията:

  • Обектив (винаги на първо място) - отговаря за стойността на диафрагмата. Диафрагмата определя количеството попадаща върху матрицата светлина, намалявайки площа на отвора, през който тя (светлината) преминава точно два пъти на една стъпка (корен квадратен от 2 е равно на 1.414141). Съвременните фотоапарати позволяват и половин стъпка, но стандартните стойности на диафрагмата са: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, крайно рядко и повече. Това е знаменателят дроби, напр. 1/1, 1/1.4, 1/2 и т.н. Затваряйки диафрагмата (увеличивайки диафрагменото число, знаменателя), вие увеличавате дълбочината на рязкост и обратното.
  • Фотоапаратът отговаря за настройката на скоростта. Експонацията е интервал от време, в продължение накойто светлината, преминавайки през обектива, ограничена от диафрагмата, се проектира върху плоскостта на светочуствителния елемент (матрици, филми). В съвременните условия скоростта също е с електронно управление и също може да се изменя с половин стъпка, но стандартната стъпка на изменението на скоростта е двукратна - в секунди 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 и т.н. Увеличивайки времето за експонация вие размазвате движението (вкл. от треперене на ръцете), съкращавайки го, можете да го замразите.
  • Матрицата или филма (практически се намира във фотоапарата, но ние я разглеждаме отделно) отговаря за чуствителността. Чуствителността е възприемчивостта на светочуствителния елемент към светлинния поток, ограничен от диафрагмата и времевата рамка на скоростта при проектирането върху площа на светочуствителния елемент. За изменението на чуствителността в целия свят са приети стандартните единици на Международната организация по стандартите (ISO), откъдето е получила името си. Чуствителността на матрицата може да се променя преди всеки кораб, също двукратно за една стъпка. Същото се отнася и за филма. Цифровите фотоапарати могат да променят чуствителността и с 1/3 от стъпката, но стандартните стойности са в пределите на редицата ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.н. Повишавайки чуствителността, вие увеличавате зърнистостта на филма и шума на матрицата, и обратното.

Ще ви се стори, че във цифровата фотография има голяма свобода... А то няма, нито в живота, няма я и във фотографията. Фотографът е принуден да живее в крайно тясна координатна система с три променливи.

Веднага ще направим уговорка: прието е да се счита, че параметрите на експозицията са два, скорост и диафрагма, но това е било вярно до неотдавна, когато фотографът, свикнал с филма е разглеждал този параметър за постоянен. Днес той се сменя толкова бързо, както скоростта и диафрагмата.

Графика на зависимостта между диафрагмата, скоростта и чуствителността

И така, на графиката виждате взаимната зависимост между трите параметъра на експозицията. Нека поясним кое какво е:

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.