МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

... или 18% сиво.
Измерващата система (светломера) във фотоапарата е калибрирана така, че да гарантира постоянна експозиция при определени стойности на светлината. Светломера вижда сцената така като, че ли тя е 18% сива. Тази стойност - 18% е избрана, защото типичната сцена отразява същото количество светлина. Като рамка за сравнение може да се каже, че показаните по-долу цветове отразяват същото количество светлина както и 18% сивото.
Обикновено това предположение работи достатъчно добре, но ако експонирате сцена с преобладаващи ярки цветове/сиво със спотметър (spot) или с централно (center-weighted) мерене без компенсация, фотоапаратът ще затъмни снимката и резултата ще е недоекспониран кадър. В обратния случай - с много тъмни цветове/сиво резултата ще е преекспониране. Фотоапаратът не прави разлика между бяла стена на сянка и ярко осветена сива стена, защото количеството отразена светлина е едно и също. Повечето фотоапарати са слепи за цветовете, с изключение на фотоапаратите на Nikon снабдени с RGB мерене, което анализира яркостта и цветовете в сцената.
Типични случаи, при които със спот мерене съществува риск от недоекспониране:
  • Плаж
  • Сняг
  • Облачно небе
Примери с риск от преекспониране:
  • Гори
  • Езера 
  • Изгреви и залези (с много сенки)
В зависимост от ситуацията Вие ще трябва да компенсирате до 2 EV по-бърза или по-бавна скорост (при фиксирана бленда) или повече или по-малко бленди (при фиксирана скорост) и само "изместване на програмата" няма да промени количеството светлина попадащо върху филма.
Режими на измерване:
Спотово (spot/partial) измерване
Вие трябва да знаете следните неща:
  • Не измервайте най-яркото място в сцената - това ще доведе то недоекспониране. Опитайте да намерите място, което трябва да бъде експонирано правилно, но винаги мислете за огнаниченията на системите за измерване. limitation of the metering system.
  • Трябва да се има предвид, че дори спотмеренето (spot ) покрива част от кадъра, а частичното (partial) покрива до 9,5% от кадъра. При това положение освен избрания участък в зоната на измерване ще влязат и по-тъмни участъци, което трябва да се има предвид.
  • Нормално при негативните филми може да възпроизведе обхват от 7 EV бленди(f-stops) (диапозитива: до 5 EV), така че трябва да избирате малко по-тъмни от показаните точки на снимките по-горе. Ако контраста в сцената надвишава ограниченията на филма, вашия главен обект ще бъде преосветен или тъмните участъци от снимката ще са недоекспонирани. 
Централно претеглено (center-weighted) измерване
Опитайте се да откриете по-голяма част от сцената, която трябва да бъде експонирана правилно и мислете за ограниченията на системите за измерване limitation of the metering system. В критични ситуации може да въведете компенсация, което е лесно в този режим на измерване или превключете на спот мерене.
Матрично/зоново (matrix / multi-zone) измерване
Матрично (много зоновото) мерене изглежда лесно за използване. В най-примитивния случай случай само НАСОЧВАШ и СНИМАШ (POINT & SHOOT). Ръчното въвеждане на компенсация не е лесно, тъй като Вие не знаете как точно фотоапарата е определил настройките на експозицията. След използване за известно време може да придобиете усещане как матричното мерене реагира в определени ситуации.
Най-разпространените режими за измерване
© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.