МАРКИРОВКА НА ОБЕКТИВИТЕ

Общоприети обозначения:
- 80-200mm; 18-55mm; 300mm и т. н. - фокусни разстояния. За обективи с фиксирано фокусно разстояние цифрата е само една. На варио обективите първата цифра показва минималното ФР, а втората максималното.

- F:3.5-5.6; F:1.4 - максимално възможната стойност на диафрагмата. Може да бъде изписана като диапазон или като една цифра. Една цифра се изписва на твърдите обективи или на варио които осигуряват една максимална стойност на всички ФР в техния диапазон. Диапазон се указва, когато на различните фокусни разстояния максималната стойност на диафрагмата е различна.

Тук са представени повечето буквени обозначения върху обективите.

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.