ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЕКТИВИТЕ

 
Обективите се характеризират с два основни параметъра - светлосила и фокусно разстояние.
Принципно тези параметри се изписват в предната част на всеки обектив.  Вероятно всеки е чувал за тези понятия. Най-често светлосилата на даден обектив е играла определяща роля при избора на един или друг модел обектив и вероятно продавача е изтъквал този мистичен параметър "светлосила" като определящ за качествата му.
Съвсем простичко, светлосила е максималното количество светлина, което преминава през обектива и попада върху матрицата на цифровия фотоапарат. Колкото по-голяма е светлосилата на обектива, толкова повече светлина може да премине през него, толкова по-добри са възможностите за снимане при недостатъчно осветление без използването на светкавица или статив. Освен това, обектив с голяма светлосила дава възможност за по-лесно и по-добро фокусиране на фотоапарата. Благодарение на това, че такъв обектив пропуска по-голямо количество светлина фотоапарата фокусира по-бързо и по-добре даже при относително слаба осветеност.
Светлосилата на обектива зависи от следните параметри:
  • максимална стойност на диафрагма
  • фокусно разстояние
  • качество на оптиката
Без да се впускаме в дебрите на физиката, опростено можем да кажем, че отношението на диаметъра на максимално отворената диафрагма към фокусното разстояние на обектива ни дава така наречената светлосила (геометрична светлосила на обектива). Именно и тази светлосила производителите указватна корпуса на обектива - 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:3.5-5.6 и така нататък. Естествено, колкото е по-голяма стойността на  това съотношение, толкова е по-голяма светлосилата на обектива. Затова за светлосилни обективи се считат тези, при които съотношението е 1:2.8, 1:1.8, 1:1.4 и по голямо.
Фокусно разстояние (ФР) - един от основните параметри на обектива, който стандартно е указан на самия обектив и се измерва в милиметри. Ако трябва да сме по-точни, то на практика маркираното на обектива показва задното фокусно разстояние - това е разстоянието от оптичния център на обектива до точката на фокусиране. От практическа гледна точка фокусното разстояние може да бъде разгледано като изражение на кратността на увеличението на обектива. Колкото е по-голямо фокусното разстояние, толкова повече обектива увеличава изображението. При по-голямо фокусно разстояние изображението, което се проектира върху сензора на апарата съдържа по-малка част от заснеманата сцена.
Зависимост на ъгъла на видимост /зрителния обхват/ от фокусното разстояние на обектива.
Разделителна способност на обектива (резолюция на обектива, оптична резолюция, разрешителна способност). Способността на обектива да предава в оптичното изображение ясно и разделени едно от друго малки, близко разположени детайли от обекта се нарича разделителна способност (оптична резолюция). Разделителната способност се характеризира с максималния брой чертички, предадени рязко върху 1 мм. (линии на милиметър) от дължината на изображението. 
Практическата разделителна способност бива 2 вида - визуална и фотографска (на системата обектив+фотоматериал или обектив+матрица). За определянето и служат таблици, наречени мири. Щриховата мира представлява съвкупност от малки групи щрихи с промеждутъци, равни на дебелината на щрихите, насочени в различни посоки. Всяка група е с различна дебелина и брой на щрихите. Предадената рязко с най-много и най-тънки чертички група определя разделителната способност на обектива.
Ъглов обхват на обектива се нарича ъгълът, заключен между правите, свързващи краищата на диаметъра на полето на изображение и задната главна точка на обектива при фокусиране на безкрайност. Тъй фотографските кадри имат правоъгълна форма и на практика най-големият ъгъл е с рамена, минаващи през краищата на диагонала на кадъра и задната главна точка на обектива и се нарича ъгъл на изображението. Ъгълът на изабражението е толкова по-голям, колкото е по-малко главното фокусно разстояние на обектива или по-голям диагонала на кадъра (матрицата). По този признак обективите се класифицират като широкоъгълни (до 40°), нормални (от 40° до 60°) и дългофокусни (над 60°). Фокусното разстояние и ъгловият обхват са свързани с мащаба на изображението - по-малкият ъглов обхват изисква по-голямо разстояние, за да обхване даден обект.
© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.