РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦИФРОВИЯ ФОТОАПАРАТ

 • Време за реакция - доколко бързо апаратът реагира на натискане на спусъка и колко бързо създава снимката
 • Ресурс и цена на батерията - колко снимки могат да се направят с едно зареждане на батерията, каква е цената на батерията
 • Серийно снимане - необходимо ли е снимане в бърза серия
 • Размери - доколко важна е компактността и малкия размер на фотоапаратаКачество на обектива. Имено от обектива започва проектирането на реалния свят във фотоапарата. Затова неговата оптика основно определя качеството на изображението (да кажем 70 %). Некачествените обективи, които не позволяват ефективнат фокусировка на изображението върху чувствителния елемент, или обуславящи хроматични аберации или меко изображение са способни да провалят качествените показатели на останалите компоненти. Ако при избора на фотоапарат първостепенно значение има качественото изображение, не е целесъобразна икономия от покупка на евтин обектив.
 • Резолюция в пиксели. Този показател производителите на цифрови фотоапарати рекламират повече от останалите показатели. Правилно е да се говори за плътност на пикселите. Без да се навлиза в подробности е важно да се знае, че няма смисъл от стремежа към безумно количество мегапиксели в характеристиките на апарата.
 • Скорост на привеждане на фотоапарата в работно състояние. След включването на фотоапарата е необходимо известно време до привеждането на системата за управление в готовност и поява на съобщение за готовност за работа. За различните модели фотоапарати това време може да е от милисекунди до няколко секунди. И въпреки, че очакване в продължение на няколко секунди може да изглежда не толкова съществено, точно тези секунди могат да бъдат причина да се изпусне решаващ момент за снимане.
 • "Лагване". Това забавяне представлява времето между натискането на спусъка и фактическото получаване на снимката. Една от важните характеристики, особено между опитните фотографи.Скорост на запис. В момента на снимане данните, получени от матрицата трябва да бъдат обработени преди да бъдат записани върху паметта на фотоапарата. Продължителността на това действие влияе на готовността на фотоапарата за заснемане на следващия кадър. За ускоряване на процеса на запис на данните е предвидена буферна памет, където снимките се съхраняват временно преди обработката и записа върху картата памет. Това дава възможност да се направят още снимки, преди да са обработени предишните. Обемът на тази буферна памет, форматът на изображението и файла, в който то се записва, а също и скоростта на запис определят готовността на камерата за следващата снимка.
 • Брой снимки в серия. От обема на буферната памет зависи и броя на снимките заснети в серия. Т.е. колко кадъра могат да бъдат заснети последователно, преди фотоапаратът да направи пауза, за да запише информацията на картата. Този показател се отчита при използване на режим на непрекъснато/серийно снимане.
 • Брой кадри в секунда. Ако снимането е свързано със спорт или диви животни, решаващо значение има броя снимки, които фотоапаратът може да направи за една секунда. Това позволява да се направи поредица от последователни снимки на подвижни обекти. Висока скорост на снимане има професионалните модели DSLR.
 • Визьорът играе важна роля, наравно с другите показатели, затова трябва да се отчетата възможностите му при избора на фотоапарат. Доколкото в процеса на снимане се отделя немалко време за избор на композиция с помощта на визьора, ще разгледаме типовете визьори и техните свойства, въз основа на което може да се направи правилен избор:

Електронен визьор. Внимание заслужават всички цифрови фотоапарати с течно-кристален дисплей. В някои модели този дисплей изполнява допълнително функция на визьор, позволявайки построяване на композицията преди снимане. Голяма част от течно-кристалните дисплеи се подвижни благодарение на шарнирно закрепване. Главният недостък на течно-кристалните дисплеи е, че при ярко слънце не се вижда почти нищо. Съща така поглъщат голямо количество от енергията на батарията.

Оптичен визьор. Следва да се разглежда като важен компонент на цифровия фотоапарат. Трябва да се вземе под внимание яркостта, отчетливостта и липсата на изкривяване на изображението. Повечето апарати имат корекция на диоптъра, т.е. фотографите с очила могат да компенсират недостатъка на зрението си.

 • Сценични режими/сцени. Всички фотоапарати имат автоматични или ръчно програмируеми режими на фотоапарата, които съществено опростяват настройването на правилната експозиция. В някои модели има режими със сцени, които се използват в особени случаи, когато стандартната настройка на фотоапарата може да даде невярни резултати. Към типичните сцени в много фотокамери спадат портрет, нощен портрет, пейзаж, плаж/сняг, едър план, контражур, спорт и фоерверки. Режимът сцени икономисват съществено времето на тези фотолюбители, които правят първи стъпки във фотографията. За по-опитните фотографи се препоръчва избор на фотоапарат с наличие на ръчни настройки на експозицията.
 • Показателът ISO. Той определя чувствителността на матрицата към светлината. Аналогичен показател определя светочувствителността на филма. За компактните фотоапарати той се движи в пределите междут 50 и 400 единици, като в много модели автоматично е зададен най-добрия показател за дадения тип фотопарат. Колкото по-съвършен е моделът, толкова висок е този показател. При някои DSLR ISO достига до 6400, даже и 25600 единици. Затова, ако се предвиждат снимки на подвижни обекти при слабо осветление или да кажем под вода или в ситуации, при които не е желателно използването на светкавица би трябвало да се обърне внимание на фотоапарати с висока чувствителност по стандарта ISO. При някои фотоапарати има възможност за настройка на високо ISO само при по-ниска разделителна способност на матрицата. Затова се препъръчва избора на фотоапарат, допускащ задаване на висока стойност на ISO при максимална резолюция. Не бива да се забравя, че колкото по-висока е светлочувствителността, толкова повече цифров шум ще се наблюдава в изображението.
 • Скорост и диафрагма. В много то цифровите фотоапарати има възможност за избор на полуавтоматични режими с приоритет на скоростта или диафрагмата. Тези режими позволяват частична настройка на експозицията, като фотоапаратът прави сам останалото. В режим приоритет на диафрагмата ръчно се определя количеството светлина, която преминава през обектива, а скоростта определя автоматично фотоапаратът. Обратно, в режим приоритет на скоростта се регулира измерваната в части от секундата продължителност на експонация на светлочувствителната матрица, а диафрагмата се определя автоматично. Различните режими на експозицията позволяват да се подобри качеството на изображението или да се постигнат конкретни визуални ефекти.
 • Корекция на експозицията. Ако анализът на полученото изображение с помощта на хистограмата на дисплея на фотоапарата покаже, че е твърде светло или тъмно, корекцията на експозицията позволява регулиране на експозицията и заснемане на втори кадър, без да се прибягва до ново изчисляване на стойностите на диафрагмата и скоростта.
 • Въпреки, че закрепването а статив няма непосредствено отношение към елементите на управление, то позволява фиксиране на фотоапарата в устойчиво положение за снимане на ниски скорости. Задължително е резбата на това закрепване да е метална, а не пластмасова.
 • Конструкция и ергономичност. Това са последните, но малофажни фактори, определящи избора на цифров фотоапарат. Ако се снима много, често се налага фотоапарата да се държи в ръка или закачен на врата и да се поднеся към окото за визиране. Удачната конструкция и ергономия определят удобството при експлоатация, а следователно и удоволствието от работа. Въпреки широкото навлизане на Интернет търговията, истинска оценка на възможностите на фотоапарата може да се даде само, вземайки я в ръце и изпробвайки я на практика. Камерата трябва да има плавни, закръглени форми, за да е удобен захватът. Трябва също така да се провери надеждността на захващане на капачетата, да се оцени теглото и размерите на фотоапарата. За компактните фотоапарати е важно да бъдат леки, докато при DSLR обратно, даже е полезно по-високото тегло доколкото повишава устойчивостта им по време на снимки.

Удобство при визиране. Поднесете фотоапарата към окото си и оценете доколко е удобно да се гледа през визьора. Освен това трябва да се провери рязкостта, яркостта и удобство на гледане през окуляра и буквено-циврената информация. Фотоапаратът трябва да прилегне удобно към лицето по време на снимане.

Достъпност на контролите за управление на фотоапарата. Изучете разположението на бутоните и тяхното удобство и рационалност при работа. Разгледайте пунктовете на менюто, обръщайки внимание на тяхната логичност, удобство при четене и яснотата на наименованията. Освен това проверете колко бързо се намират най-важните режими, включая показване на хистограмата или избора на готови сцени, а също така да се оценят режимите на възпроизвеждане и преглед на изображения. Повечето модели осигуряват бърз преглед на изображенията, а някои дори позволяват настройка на продължителността на показване на заснетата снимка на дисплея.

Трябва също да се провери възможността за промяна на мащаба изображението, обозначаване на преосветени или затъмнени зони, спомагателни линии за построяване на композицията, нивелир и заключване на изображението с цел да се избегне случайното му изтриване.

Тези характеристики са най-важните в цифровите фотоапарати, но съществуват и други, които в определени ситуации могат да се окажат по-важни. Ако се снимат динамични събития е важна скоростта на обработка и записване на кадрите, а също и възможността на камерата да записва файлове в RAW формат. За професионалистите, които снимат в студио със студийни светкавици е важна камерата да има възможност за синхронизация на затвора с тези светкавици. Далеч не всички фотоапарати имат подобна опция.

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.