КОРИГИРАНЕ НА БАЛАНСА НА БЯЛОТО

Балансът на бялото е крайъгълният камък за много начинаещи фотографи. Интересно е, че това е един от доводите на тези,

които фанатично снимат в RAW и даже призовават всички начинаещи да правят същото, заради възможността за корекция на баланса на бялото още при конвертирането. За това, че понякога мисленето или работата с Фотошоп са полезни, такива фанатици се замислят рядко, както и за факта, че съвременните апарати отидоха далеч в работата на автоматиката и със задачата за коректно определяне на ББ се справят много по-добре. Това касае и компактните фотоапарати, малка част от които могат да снимат в RAW и по тази причина няма възможност за коригиране на ББ в конвертора.

Между другото, основното препятствие, на което се натъкват съвременните фотоапарати е луминесцентното осветление. Луминесцентните лампи не само имат различни температури (червена, оранжева, зелена), но и примигват, което докарва до лудост електрониката - при измерването на експозицията температурата е била една, при експозицията друга, затова и кадрите винаги могат да ни удивят. Има разбира се камара от програми, даже и при печатарите (Netprint има вграден коректор в печатната машина), които позволяват в автоматичен режим достатъчно уверено да коригират грешките на фотоапарата или фотографа. Разбира се не без недостатъци, но това е неизбежно. Тук на помощ идват ръцете ни, които могат да пропълазят във Фш и всичко да оправят. Предлагаме простичка рецепта, състояща се от няколко стъпки и не изискваща дори използването на криви.

И така, да пристъпим към лечението на ББ...

1. Отваряме снимката, намираме доказателства за "избягал" ББ, поставяме контролни точки за цвета (пипетката Color sampler до обикновената пипетка) в места, където би трябвало да има неутрален (сив) цвят. Също така можете да се ориентирате, например по цвят на човешкото лице или друг запомнен цвят. Както виждаме в информационния панел, всички цветове са със силно изразен син оттенък (умишлено постигнат при конвертирането с цел илюстрация).

2. Дублираме фоновия слой (Background). Появява се нов слой (Background copy):

3. Върху горния слой (Background copy), който трябва да е активен прилагаме филтър Average blur (меню Filter > Blur > Average). Горният слой се запълва с един в цвят се вижда ненужния оттенък (тук той е син):

След това е лесно, е инвертираме слоя с Ctrl+I, и той става розов (в конкретния случай!):

4. Сега избираме режим на смесване на слоевете, като в практиката ни се струва, че най-подходящият е Hue (може също Color) от падащото меню в горната лява част на палитрата на слоевете. След избора на режима на смесване, променяме прозрачността на горния слой, контролирайки "посивяването" на контролните точки. Трабво да се отчете, че в RGB контролните точки трябва да се стремят към еднакви стойности, а в Lab каналите към нула.
5. В илюстрацията се вижда, че ние не успяхме да направим контролните точки абсолютно сиви. В случая мозъкът и опитът ще довършат работата. Тези действия можат да се запишат в екшън, за по-лесна редакция с други изображения.
Ние ще си поиграем още малко. Проблемите са забележим цветен шум, недоекспониран кадър, нисък контраст, слаба наситеност на цвета, необходимост от повишаване на резкостта.
- чистим цветния шум по вече известния начин, на монохромния плюем
- изсветляваме изображението, регулираме контраста и тона
- регулирираме наситеността, но не с общия плъзгач, защото искаме да избегнем сините тонове, които поначало бяха много в снимката 
Това е резултатът. Естествено, можем да се занимаване с това цяла нощ,  а през деня да мажем във Фотошоп, но такава задача не стои пред нас.,
 
2009 © UncleSam

 

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.