ПОВИШАВАНЕ НА РЕЗКОСТТА НА СНИМКАТА (2)

1. Отворете изображението.

2. Дублирайте слоя.

 

3. Приложете филтъра Filter > Other > High Pass със стойност на Radius 0.5 pixels. 0,5 е най-подходящо за WEB. За големи изображения стойността може да се увеличи, избирайки я по опитен път. Освен това можете да изтриете участъците, за които обработката е излишна: фон, периферни детайли, които отвличат вниманието и т.н.

След прилагане на филтъра, изображението трябва да изглежда приблизително така:

4. В палитрата Layers променете режима на смесване за дублирания слой от Normal на Overlay.

5. Ако искате да подсилите ефекта, направете едно или няколко копия на дублиращия слой. В нашия случай корегиращият слой дублиран още два пъти:

2010 © Macropic

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.