ПОВИШАВАНЕ НА РЕЗКОСТТА НА СНИМКАТА

1. Отворете изображението.

 

2. Приложете Image > Mode > Lab Colorе. Дублирайте канала Lightness. Новият канал автоматично ще се именува Lightness copy и ще е активен.

3. Върху получения канал приложете филтър Filter > Stylize > Glowing Edges. В случая са използвани стойности на Edge Width 1, Edge Brightness 10, Smoothness 3. При обработка на изображения за печат стойността на Edge Width и Smoothness може да се увеличи:

4. Паякът на задния план, задния край на паяжината не са на фокус, затова нямат нужда от увеличаване на резкостта. Затова с инструмента ласо с леко размити контури (стойност на Feather Radius 2 pixels) се селектира паяка на предния план и част от паяжината около него. Останалото се залива с черен цвят:

5. Върху същия канал приложете филтъра Gaussian Blur със стойност 1 pixels (този параметър обикновено е еднакъв със стойността на Edge Width на филтъра Glowing Edges от стъпка 2):

6. С натиснат клавиш Ctrl кликнете върху канала Lightness copy, с това се зарежда селекцията на контурите. Активирайте (кликнете върху) канала Lightness. Върху него ще се приложи филтъра Unsharp Mask:

7. Скрийте контурите на селекцията View > Show > Selection Edges. Приложете Filter > Sharpen > Unsharp Mask. В този случай със стойности на Amount 300%, Radius 0.5 pixels, Threshold 0 levels. При обработка на изображения за печат се увеличава стойността на Radius, параметър, който определя дебелината на контура на резкост. Може да се променя се и стойността на Amount, който отговаря за силата на въздействие на филтъра. Стойността на Threshold е винаги 0.

8. Премахнете селекцията Select > Deselect. Изтрийте канала Lightness copy. Задайте необходимото за по-нататъчната работа с изображението цветово пространство Image > Mode > RGB (RGB за web, CMYK за печат).

2010 © Macropic

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.