ЦВЕТОВИ ПРОФИЛИ

Изразът "цветови профил" всъщност е не особено добър превод на словосъчетанието color profile от английски,

което се използва за обозначаване на определен брой цифри, обозначаващи определени точки в координатна система за всеки пиксел от изображението. Създаден, за да стандартизира подхода към цвета, той постоянно пречи на фотографа, който не докрай разбира тънкостите на различните профили, от което, по методът на проба грешка с мъка стига до звездите (или си остава в страдания).

Но защо проба-грешка?! Нека не правим грешки от самото начало.

За какво е нужен цветовият профил?

Както знаете, при записването на изображението, цифровият фотоапарат го дели на определено количество пиксели. Всеки пиксел си има собствен цвят, който се съхранява като набор от битове с данни за яркостта в три цветни канала (синьо, зелено, червено), които при възпроизвеждането дават на компютъра команда за оцветяването на конкретния пиксел с определен цвят. Тези данни могат да се представят във вид на цифри, които определят координати на координатна система. Имайки по този начин карта на цветовете RGB, буквално с три числа върху нея може да се разположи абсолютно всеки цвят. Съответно, при съхраняването на информацията цветният пиксел се съхранява като три числа, а при възпроизвеждането тези три числа за съответния пиксел се интерпретират като определена точка на картата (координатната система) RGB. Съвсем прост процес и не изисква по-голям ум от този на компютъра.
Проблемът е само в това, че всяко устройство има различен брой от цветове, които може да възпроизведе, откъдето всяко устройство има своя собствена координатна система RGB. Например координатите R125, G12, B226 могат за различни устройства да обозначат различни устройства, а при някои (устройства) напълно да липсва в координатната система. Съответно, следващият етап е бил да се стандартизира картата - в резултат се е появило усреднено цветово пространство (color space - по-коректния термин за координатната система) sRGB, в което под определени координати се разбират съвсем определени цветове и на което се ориентират мониторите и принтерите днес. Усредняването скоро довело до това, че то било твърде малко за принтерите, които бързо се развили технологично. Като резултат се появили нови цветни пространства - Adobe RGB, ProPhoto RGB, WideGamut RGB и т.н.

Решението се намерило, присвоявайки към файла цветови профил (самата координатна система) или негова препратка към самия файл - това се нарича "интегриран цветови профил", който често изискват печатарите. Обикновено тези, които не го изискват, просто отварят файловете като съхранени в sRGB. Резултатът може да се предскаже - ако погледнете координатната система горе ще видите, че има някои несъответствия на цветовете. Визуално резултатът може да се представи така:

Какво стана с цветовете?!

Ако се вгледате внимателно, някои цветове са избледнели - именно това е резултат от неправилната интерпретация на цветовия профил (компютърът не е разбрал). Това е и отговорът на въпроса: "Защо в редактора снимката изглежда нормално, а в Интернет ужасно?" - до последно браузерите смятаха, че всеки JPEG в Интернет е с цветови профил sRGB, и, без да погледне за интегриран цветови профил го интерпретират така (sRGB). Това е причината за некоректен печат на снимката и във всяко фотостудио, където не изискват интегриране на профил ще хвърлят вината върху вас. Между другото и там, където изискват пак ще хвърлят вината върху вас.
Обърнете внимание, че болшинството редактори и фотобраузери имат настройка, която ги кара принудително да използват интегрирания профил - тя задължитерно трябва да е активирана, в противен случай цветовете ще се възприемат и интерпретират като sRGB.
Мониторът също има свой профил, който в повечето случаи е близък до sRGB и който разбира се, показва не указания от вас профил, а конвертиран в неговия фабричен. Тази опция може да се отключи в менюто View - Proof Setup, указвайки там Monitor RGB и включвайки тази функция с клавишната комбинация Ctrl-Y при нужда.

Какъв профил да се използва при редактирането и снимането?

Веднага отговаряме: най-широкият (от достъпните) винаги, когато сте наясно, че предстои сериозна редакция и голямоформатен печат. С други думи, снимки за домашния албум 10х15 могат смело да се снимат в JPEG с профил sRGB (не се мъчете в търсене на други профили при компактните фотоапарати, повечето нямат), а за полиграфия и голямоформатен пълноцветен печат - RAW или в най-лошия случай JPEG и AdobeRGB. Между другото, ако ви плащат, въпросът е некоректен, правете всичко в RAW, оттук имате всяко цветово пространство.
Ако не редактирате снимките си на компютъра, също снимайте директно в sRGB - тогава цветовете на напечатаните снимки винаги ще бъдат коректни. Разбира се, необходимо условие е коректна печатна машина, понеже печатарите в някои случаи ги настройват на око и често различията могат да бъдат видими, от което ще ви спаси само домашен принтер на високо ниво.
С помощта на AdobeRGB, когато може да се избере във фотоапарата, изпъкват всички цветни фотоси и особено цветовете и нюансите на зеления цвят. При това трябва да се помни, че след корекциите, преди снимката да се запамети трябва да се конвертира в sRGB. Естествено, ако вашата лаборатория не изисква "наличие на интегриран профил". Има още един довод в полза на AdobeRGB - освен това, че е малко по-широк, при него балансът на червените и зелените оттенъци е приблизително еднакъв, а при sRGB, обратно, наблюдава се леко преместване към "червената" зона, от което снимките могат да имат неприятен червеникан оттенък, който заедно с неправилната настройка на баланса на бялото може да убие удоволствието от снимането или да ни принуди да коригираме "червенината" на всяка снимка.
Единственият минус от използването на AdobeRGB е, че никога не трябва да се забравя конвертирането му в sRGB за публикация в Интернет или за печат. Поне докато абсолютно всички печатни устройства и браузерите не започнат да го поддържат. Обърнете внимание, че във Фш има две команди в менюто Edit (Редактиране), Assign Profile (Избери профил) и Convert to Profile (Промени профила). За конвертиране е нужна последната.
Още нещо, профилите WideGamutRGB и ProPhotoRGB се използват изключително в професионалния печат и основни корекции за съхраняване на максимума оттенъци, защого ги поддържат много малко печатни устройства. Използват се, когато ви плащат пари, и когато поръчителят различава обхватите на печатащите устройства. Освен това, при работа в RAW, файлът може да се конвертира в профила на печатащото устройство. Между другото този метод така или иначе не спасява от множество печатни проби. Използвайте ги само когато знаете за какво служат и по ккаво се отличават от AdobeRGB.
Това е общо взето. Коректно цветопредаване!

2009 © UncleSam

Източник

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.