ЕКШЪН ВЪВ ФОТОШОП (Photoshop Actions)

Фотошоп е крайно гъвкава програма и е трудно да се намери човек в средите на професионалистите, на който да не се харесва.

От него хората се отказват само заради по-прости и по-удобни средства за работа с изображения. Така един от конкурентите на Фш стана по-малкият му брат Lightroom, друг - Photoshop Elements, по леката и евтина версия. Това не означава, че програмата е лоша, по-скоро, че е твърде сложна за начинаещия или прекалено тежка и неповретлива за някои специализирани приложения. Всъщност това може да се направи простичко.

За какво служат екшъните 

Учените са намерили методи да проникват в човешкия мозък и са открили интересна закономерност: въпреки доказаната неимоверна скорост на работа, при сблъскването с нови задачи той се справя много бавно. С други думи, ако нещо се прави стъпка по стъпка, без да се използват условните и безусловните рефлекси, даже човешкият мозък е ужасно засичащ уред. Не разбрахте?
Фотошоп е сроден на мозъка - може много (в сръчни ръце, разбира се), но, като правило, ако всичко се прави ръчно, ще се трудите над всяка снимка с часове. Това не е лошо, просто е бавно.

Не зная кой именно, но очевидно от най-умните сътрудници на Adobe за времето си е измислил начин за автоматизация, построена от ползвателя, а именно "actions". Палитрата на екшъна се активира Window > Actions или просто Alt+F9)
По същността си, това са всички тези ваши действия, които повтаряте от време на време върху някои снимки - т.е. може да се създават групи от рутинни действия, за всеки един тип, жанр, размер, формат, цвят и всяка друга характеристика на изображението. Например, най-адекватно е създаването на екшън за съхранение за web, изостряне на изображението, омекотяване на цвета и осветеността на лицето (софт филтър) и т.н. За да не правите ръчно десетки операции, вие просто ги записвате в екшън и им давате име.

Създаваме екшън

Всичко започва от

- символът вляво от кошчето в палитрата, обозначаващ нов екшън. Това с нищо не ни задължава.

Желателно е екшънът да има не име "Action 1" (по подразбиране във Фш), а нещо по-значимо, да съдържа указание за стойност на филтър или др. Създавайки екшън за съхранение за web, ще го наречем "Web 800 + sharpen, 2 border", което означава "За Web, шарп, 800, рамка 2". При създаването (или после, при редактирането) може да се определи функционален клавиш за операцията, за да се извърши само със натискането му. Това е актуално за най-често използваните. Как точно ще се казват и как ще се групират екшъните - това си е ваша работа.

След задаването на параметрите натискаме запис (Record)

и правим това, което искаме. Не се плашете, записът може да се прекъсне - квадратния бутон "стоп"

или да се възобнови - кръглия "запис"

, важно е, да не забравяте какво сте правили досега.
Не забравяйте, че записвате този екшън при определени условия, и после трябва да отчетете, че файловете, които искате да качите в Интернет могат да са различни: да са в друго цветово пространство или с различен цветови профил, да имат слоеве и т.н. - всичко това трябва да се предвиди. Ето какво записахме в нашия екшън:

  • Конвертираме в sRGB профил (Edit > Convert to rpofile: Relative colorimethric, всички прозорчета с отметки, за да можем да слеем слоевете) - предварително създайте нов слой, който не е записан в екшъна, за да е активна опцията сливане.
  • Променяме размера до 800 пиксела по дългата страна (File > Automate > Fit Image, където вписваме 800х800 и натискаме OК)
  • Повишаваме резкостта на изображението (например Filter > Sharpen > Unsharp Mask, или предпочитания от вас начин)
  • Слагаме рамка с дебелина 2 пиксела (създаваме слой Ctrl-Shift-N, выделить все Ctrl+A, Edit > Stroke)
  • Сливаме слоевете (Flatten image)
  • Записваме изображението (Ctrl-Shift-S, JPEG, премахваме отметката за цветови профил за икономия, избираме специална папка, например, "For Web" на десктопа, записваме тук с компресия 9).

След записа ние спираме нашия екшън. Сега ние можем да го редактираме, да му присвоим стартиране с hot key, да го сортираме в папка и пр.

Редактираме екшъна

Това не е всичко. Създаденият екшън, като всяка програма се поддава на редактиране. И ако изведнъж, известно време след създаването на набора от команди решите да го допълните със свежи мисли, не се бойте - достатъчно е да го отворите и да изберете командата, пред която искате да поставите другата необходима и да стартирате запис. Записвайки допълнителната операция, отново натискате стоп. Всички операции могат да се разместват и изтриват, единствено трябва да се внимава да не се зададе грешна последователност на действията.

Как се работи с екшъна

Вариантите са малко и зависят от обема на работа:
¨ ръчно - пуска се с готовите за публикуване изображения, когато е нужно да се запаметят една или две снимки за Web. Отивате в палитрата "actions" и избирате оттам нашия "Web 800 + sharpen, 2 border", след което натискате триъгълника "възпризвеждане". Снимката ще премине през всички операции и ще се запише в указаната от нас папка на десктопа под името, с което е била преди началото на редакцията
¨ автоматично от Фш - когато е необходимо с екшъна да се редактират цяла папка със снимки. В менюто избирате File > Automate > Batch, след което просто задавате нужните настройки. Тук може да се избере пътя за съхрание, шаблон за наименованията на файловете и т.н. След натискане на "ОК" тръгва пакетна обработка, чиято продължителност зависи от производителността на компютъра и броя файлове.
¨ автоматично от операционната система - в меннюто избирате File > Automate > Create droplet, а действията са същите, като пускане на пакетна обработка във Фш, с разликата, че Фш в началото е затворен. За целта трябва да довлачите групата от файлове върху иконата на дроплета на десктопа и да отидете да пиете чай.

Какво още може да се опакова в екшън?

Отговорът е: каквото си искате. По-точно, тези действия, които са ви нужни. Например, за какво ви е екшън за постеризация на изображението в предпечатната подготовка? Правилно, вие даже не знаете какво е постеризация - а за много хора това е практически ежедневна работа. Като варианти, в екшън могат да се запишат:
¨ хитра процедура за избирателно изостряне на изображението
¨ коригиране на баланса на бялото в некритични случаи
¨ усилване на цвета без усилване на контраста
¨ прилагане на филтри за обработката на кожата на лицето
¨ прилагане на всякакви други филтри, чийто параметри се записват в екшъна
¨ псевдо HDR
¨ поставяне на водни и запазени знаци на серия от снимки
¨ други неща

2009 © UncleSam

Източник

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.