КОМПОЗИЦИЯ. ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ

В продължение на много векове, за построяването на хармонична композиция художниците използват понятието "Златно сечение"-

разделянето на отсечка на две части по такъв начен, че по-голямата част да се отнася към по-малката по същия начин, както цялата отсечка се отнася към по-голямата част. Това отношение е равно на около 5:8.

На основата на това правило съществуват различни начини за построяване на хармонична композиция.

Как се получава "Златното сечение":

Построяваме квадрат (оцветен в оранжево). След това разделяме основата му с точка D на две равни части. Приемаме точка D за център на окръжност, с радиус DВ. След това построяваме окръжността до пресичането и с продължението на долната страна на квадрата (точка С). През точка С построяваме правоъгълник (синьо). В резултат на това фигурата която получаваме е правоъгълник със съотношение на страните 5:8. Съотношението между дължините на АE към EС пе същото, като съотношението между АС и АЕ. То е 5:8 и е много близко до съотношението на страните на стандартен кадър (24:36 мм = 5:7,5=2:3).

В полученият по този начин правоъгълник, построяваме диагонал от горния ляв ъгъл към долния десен ъгъл, а след това свързваме с линия точка В с горния десен ъгъл (от илюстрацията горе) до пресичането и с диагонала.

Сега остава само да запомните вида на правоъгълника, състоящ се от три сектора. Този правоъгълник може да се върти във всички покоси, но ако компонирате кадъра си така, че три различни обекта се разположат в тези сектори, композицията ще е хармонична.

Друг пример за използване на правилото на "Златното сечение" е разполагането на основните компонети на кадъра в особени точки - зрителни центрове. Тези точки са 4 и са разположени на разстояния 3/8 и 5/8 от съответните краища на кадъра. Човешкото око винаги акцентира вниманието си именно върху тези точки, независимо от формата на изображението.

2010 © Macropic

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.