СИСТЕМИ ФОТОАПАРАТИ

Избора на фотоапарат е първият проблем, с който се сблъсква начинаещия фотолюбител. Всяка система фотоапарати има както преимущества, така и недостатъци, правещи я повече или по-малко пригодна за различни видове снимки.

За да се направи правилния избор, трябва да знаете какво се каните да снимате с този фотоапарат. Практически всички системи са представени от цифрови и филмови модели.

За начинаещия фотограф най-достъпни са т.нар. малкоформатни камери (с размер на кадър 36x24 мм. или по-малко), повечето от които днес могат да се разделят на следните класове:

  • компактни или "сапунерки";
  • компактни фотоапарати с творчески възможности;
  • огледално-рефлексни;
  • безогледални фотоапарати със сменяеми обективи;
  • далекомерни.

Компактни или "сапунерки"

Ориентирани към хората, които не искат да мислят за техническите аспекти на фотографията. Почти все настройки са скрити в менютата, а камерата е силно автоматизирана и има голям набор от режими на снимане: портрет, макро, нощна снимка, спорт и т.н. Някои модели са дотолкова автоматизирани, че не дават възможност на фотографа да променя настройките.

Качеството на снимките, направени със "сапунерка" и удобството за настройки са малки, но ниска е и цената им. Малките размери, теглото и развитата автоматика правят тези фотоапарати подходящо средство за ежедневно средство за документиране, което винаги може да се носи в джоба и да се направи снимка бързо.

"Творчески"

Съществува отделен клас компактни камери, наричани prosumer, от съкращения professional consumer (англ.) - професионално-любителски камери. Просто казано, те са предназначени за човек, който пълната автоматика на сапунерките не устройва и на комуто е нужен по-удобен достъп до настройките е по-високи технически характеристики. Тези камери са ориентирани за по-творческо използване. Често ги използват и като професионални инструменти там, където няма високи изисквания за качеството на снимките.

Основните настройки на "творческите" компактни фотоапарати са изнесени на отделни органи на управление и достъпни непосредствено, не чрез менюто. Самите настройки са повече и камерата позволява да се снима както в автоматичен, така и в напълно ръчен режим. Обективът е по-качествен, а светкавицата по-мощна.

Често тези камери позволяват използването на външна светкавица, дистанционно управление, имат въртящ дисплей и могат да записват RAW. Дистанционното и въртящият дисплей повишават удобството при снимане на автопортрети, макрофотография и други сюжети, изискващи използването на статив. Изображението, записано във формат RAW, за разлика от JPEG, допуска силни промени в графичния редактор без съществена загуба на качество.

Невъзможността за смяна на обективите се компенсират с възможността за поставяне на конвертори: телеприставките увеличават фокусното разстояние, широкъгълните го намаляват. Освен тома може да се използват филтри.

Огледално-рефлексни фотоапарати (ОРФ)

Наричат се така заради устройството на визьора. Огледалото в тялото отражава светлината във визьора, позволявайки наблюдение на изображението, непосредствено формирано от обектива. За снимане на кадър огледалото се вдига, откривайки матрицата (или филма). Това устройство на визьора осигурява непосредствен контрол над бъдещата снимка, за разлика от сапунерките.

Широката гама от сменяеми обективи, телеконвертори и макромехови към тях, светкавици, грипове, сменяеми фокусировъчни екрани, дистанционни, възможността за предаване на данни дистанционно управление, многочислени настройки - всичко това позволява да се решат практически всякакви фотографски задачи.

Всички настройки, необходими в процеса на снимане са достъпни директно, чрез отделни органи на управление. Благодарение на това могат да се снимат динамични събития, като напр. спортен репортаж. Автоматиката на тези камери е ограничена до разумни граници без вмешателство в замисъла на фотографа. Това е неудобно, ако не сте запознати с техническите аспекти на фотографията. Затова за правилното използване на ОРФ трябва известно обучение. Недостатъците на ОРФ са високата цена на всички компоненти, теглото и габаритите. Не можете да го сложите в джоба и има смисъл да се купува само тогава, когато ясно си представите, че ще снимате с него. Тези камери са пригодни за опитни фотолюбители и професионални фотографи.

Безогледални фотоапарати

Хибриди между компактни и огледално-рефлексни фотоапарати, които набират все по-голяма мощ.

Телеметрични /далекомерни/ фотоапарати

Исторически телеметричните фотоапарати са предшественици на ОРФ. Даже съвременните модели наследяват от предходните принципа на ръчното управление на всички настройки, вкл. фокусирането, за което се използва оптичен далекомер, дал името на този клас фотоапарати. Далекомерът има две прозорчета на фронталната страна на тялото, на известно разстояние едно от друго, а във визьора изображенията на тези прозорци се припокриват. За точното фокусиране на някакъв обект изображенията от двата прозореца трябва да се припокрият във визьора. Този, като че ли неудобен начин на фокусиране осигурява много висока точност на фокусирането в различни ситуации на снимане.

Далекомерните, безогледалките и ОРФ са системни камери. Т.е. позволяват присъединяването на различни обективи и аксесоари, светкавици, дистанционни, фокусировъчни екрани и други компоненти на системата.

Заради ръчния принцип на управление от далекомерните камери могат да се използват само от опитни фотографи, умеещи да определят правилните параметри на снимката и бързо да ги настройват. Има и модели далекомерни фотоапарати, работещи в полуавтоматичен режим: задава се стойност на диафрагмата и автоматично се настройва скоростта.

Далекомерните фотоапарати са компактни и малко забележими, затворът им работи тихо. Благодарение на това са идеални за стрийт фотография. Този тип в повечето случаи е представен от филмови фотоапарати, поради което са на почит при ценителите на класическата филмова фотография.

В заключение ще припомня старата истина: не забравяйте, че каквато и шикозна фототехника да има в ръцете ви, тя ще бъде безполезен инструмент, ако не мислите върху снимките си. Снима фотографът, а не камерата.

2007 © Максим Кривошеев
© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.