ФИЗИЧЕСКИ РАЗМЕР НА МАТРИЦАТА НА ЦИФРОВИЯ ФОТОАПАРАТ

Купувайки си цифров фотоапарат, всеки начинаещ фотолюбител се ръководи от редица параметри,

като но първо място стои винаги резолюцията на матрицата, т.е. количеството пиксели, разположени на повърхността и. За напредналите любители и професионалистите важен е физическия размер на матрицата, т.е. реалната и площ, върху която се разполагат пикселите.
Производителите по неизвестни причини рядко посочват физическия размер на матрицата на цифровия фотоапарат, а продавачите не могат да кажат нищо по въпроса. Единственото, което може да се намери в спецификациите на фотоапарата, е "типа" матрица, изразена в дроб в инчове. Например, 1/1.8" (инча) би трябвало да означава матрица с диагонал 1/1,8 инча.

В таблицата долу можете да видите "типовете" матрици, които се предлагат днес, както и техния кроп-фактор:

Защо напредналите се отнасят с такова внимание към физическия размер на матрицата на фотоапарата? Защото от него зависят редица важни показатели:
  • Цифровият шум са промени в изображението във вид на разноцветни точки. Малкото шум при  матриците с по-голяма площ е обусловено от това, че пикселите не са така гъсто разположени един до друг, между тах има надежден слой изолация. Самият размер също има значение - колкото по-голяма е площта, толкова повече светлина ще приеме матрицата за единица време и толкова по-силен ще е полезният сигнал от матрицата, отколкото шума. Сигналът, получен от матрица с малък размер се налага да бъде усилен, и разбира се, пропорционално на полезния сигнал се усилва и става видим шумът. Трябва да се отчете и възможността на зарядите да пробият изолацията между пикселите, като се получават т.нар. утечки, които също водят до образуването на цифров шум.
  • Физическият размер на матрицата влияе върху дълбочината на рязко изобразеното пространство. Колкото по-малък е физическият размер на матрицата, толкова по-голяма ще е дълбочината на рязко изобразеното пространство, ще има детайлна разработка на фона въпреки нежеланието ви.
  • Размерът на фотоапарата. Логично е да се предположи, че колкото по-голям е площа на матрицата, толкова по голям сноп светлина трябва да попадне върху нея. Съответно трябва да се използва по-голям като размер обектив, което влачи увеличение на размера и теглото на камерата.

2010 © MACROPIC 

© 2009-2020 MacroPic. All Rights Reserved.